vts336

Upis 2018/2019

UPIS 2018/2019 - TERMINI ZA UPIS I POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS

Upis u PRVU godinu osnovnih strukovnih studija i za kandidate koji su položili prijemni ispit obaviće se u periodu od PONEDELJKA, 02.07.2018. godine do PETKA, 06.07.2018. godine od 0900 do 1300 sati.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA UPIS:

 • Originali dokumenata ili overene fotokopije svedočanstava i diplome o završenoj srednjoj školi;
 • Lična karta ili pasoš na uvid;
 • 2 fotografije koje moraju biti formata 3,5x4,5 cm (fotografije se mogu izraditi i u Školi);
 • Komplet za upis (kupuje se u skriptarnici Škole po ceni od 1.000,00 dinara, a sadrži fasciklu, 2 ŠV obrasca, 2 uverenja o statusu studenta, indeks, fotografije kandidata);
 • Uplatnicu na iznos od 5.000,00 dinara (svrha uplate: Upis) za troškove upisa, materijalne troškove, osiguranje studenata, rad studentskog parlamenta i drugo;
 • Uplatnicu na ime školarine – samo za studente koji se upisuju na teret samofinansiranja.

 

Sve uplate vršiti na žiro račun Škole 840-1275666-71.

UPIS 2018/2019 - POTREBNA DOKUMENTA ZA KONKURISANJE

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje, za polaganje prijemnog za osnovne strukovne studije su:

 • dipoloma o završenoj srednjoj školi,
 • svedočanstva o završenim razredima srednje škole (PRILOŽITI FOTOKOPIJE, A ORIGINALE DOKUMENATA DOSTAVITI NA UVID),
 • potvrda o uplati u visini od 3.000,00 dinara,
 • prijavni list (kupuje se na skriptarnici škole),
 • lična karta ili neki drugi dokument za identifikaciju,
 • izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od šest meseci)

 

Dokumenta koja su potrebna za konkurisanje, za specijalističke strukovne studije su:

 • diplomu ili uverenje o diplomiranju (overena kopija),
 • kratka biografija,
 • potvrda o uplati u visini od 4.000,00 dinara,
 • Lična karta ili neki drugi dokument za identifikaciju,
 • izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od šest meseci).

 

NAPOMENA: Kandidati koji se prijavljuju na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE - PRVI (JUNSKI) KONKURSNI ROK

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS 404 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

(prvi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj 2018/19 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno 404 studenta od kojih:

 • 160 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta + 6 studenata prema programu afirmativnih mera čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • 174 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • 64 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

 

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

(30 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

(20 studenata budžet; 10 studenata - samofinansiranje)

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

(65 studenata budžet; 85 studenata - samofinansiranje)

 

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

(25 studenata budžet; 35 studenata - samofinansiranje)

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

(20 studenata budžet; 40 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

(32 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

(16 studenata - samofinansiranje)

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

(16 studenata - samofinansiranje)

 


Prijava na konkurs: 19, 20, 21, 22 i 25.06.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Prijemni ispit:TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja). Polaganje će se obaviti u UTORAK, 26.06.2018. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 02.07.2018. godine do 06.07.2018. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće student osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, za strane student i studije uz rad 50.000,00 dinara, a za specijalističke studije 80.000,00 dinara.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.

 

Ceo tekst konkursa sa svim relevantnim informacijama možete pogledati ovde.