vts336

Sekundarne sirovine i reciklaža

 

Predmetni nastavnik: dr Tatjana Nikolin

 


OBAVEŠTENJA

 U četvrtak 03. marta 2016. godine NEĆE SE ODRŽATI predavanja i vežbe zbog bolesti nastavnika.

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Sekundarne sirovine i reciklaža - Uvodno predavanje (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža akumulatora (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža elektronskog otpada (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža građevinskog otpada (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža olova (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža stakla (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža tekstila (03.06.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža gume (30.03.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža papira (30.03.2015.) PDF

Sekundarne sirovine i reciklaža - Reciklaža plastike (30.03.2015.) PDF