vts336

Spisak nenastavnog osoblja

enter  

1.

essays good manners  KURUČEV MARIJA, strukovni inženjer tehnologije

essay honor killing  poslovno - tehnički sekretar

2.

lit essay  SAVIĆ MILENA, diplomirani ekonomista

see url  šef računovodstva

3.

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=academic-essay-writing-checklist&ls=8  MOLNAR BILJANA, diplomirani ekonomista

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=thesis-sans-font-download-free&mba=1  saradnik za obračun zarade i blagajnu

4.

thesis center header image  RAJIĆ DRAGANA

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=grade-10-essay-writing&mba=1  materijalni knjigovođa

5.

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=buy-king-lear-essay&mba=1  NOVAKOVIĆ MILADA, diplomirani inženjer tekstilnog inženjerstva, tekstilno-mašinske struke

enter site  bibliotekar

6.

research paper about terrorism  RADOMIR PANIĆ, diplomirani inženjer mašinstva

go here  stručni saradnik informaciono-komunikacionog sistema

7.

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=best-writing-paper&ls=8  TOMIĆ BRANKICA, strukovni inženjer tehnologije

dissertations on nursing education  šef studentske službe

8.

 ZARIĆ SMILJA

 referent za studentska pitanja

9.

 UGRINOV GORAN

 referent za studentska pitanja

10.

 POPOV SANJA

 knjižničar-administrator

11.

 LELEŠ LJILJANA, inženjer hemijske tehnologije

 laborant u hemijsko-tehnološkim laboratorijama

12.

 BERBERSKI VERA, strukovni inženjer tehnologije- specijalista

 laborant u hemijsko-tehnološkim laboratorijama

13.

 KURUČKI RADIVOJ

 saradnik za tehničko održavanje zgrade i opreme

14.

 SLANKAMENAC MIROSLAV

 laborant u mašinskim laboratorijama

15.

 KARANJAC ZORICA, strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

 vodeći grafički radnik u štampariji

16.

 FILIPOV ZLATKA

 spremačica - radnik na održavanju čistoće

17.

 TOPALOV SNEŽANA

 spremačica - radnik na održavanju čistoće

18.

 PAVLOV STOJANKA

 spremačica - radnik na održavanju čistoće

19.

 FAZEKAŠ VERA

 spremačica - radnik na održavanju čistoće

20.

 JANKOV NATAŠA

 vodeći radnik na održavanju čistoće

21.

 ŠAVIJA VINKA

 radnik u klubu - kurir

22.

 RADOJKA PAVLOV

 radnik na održavanju čistoće

23.

 BARŠI DANIJELA

 radnik na skriptarnici

24.

 ILIĆ NIKOLA, strukovni inženjer mašinstva

 knjigovezac u štampariji

25.

 ZAVIŠIN ĐURA

 portir

26.

 POPOVIĆ MILOŠ, diplomirani pravnik

 sekretar