vts336

Štamparija

 

ODGOVORNA LICA

 

  • Zorica Karanjac, vodeći grafički radnik u štampariji
  • Nikola Ilić, strukovni inženjer mašinstva, knjigovezac

RADNO VREME

 

Radno vreme štamparije Škole je svakog radnog dana od 0700 do 1430 časova.


KONTAKT

 

Telefon: 023/565-896, lokal 21

Fax: 023/565-896

E-mail:


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Zahtev za izdavanje publikacije koji autor predaje izdavačkoj komisiji (19.10.2012.) PDF  DOC

Zahtev za izdavanje publikacije koji autor predaje katedri kojoj pripada (31.01.2013.) PDF  DOC

Lektorski list (31.01.2013.) PDF  DOC

Recenzentski list (31.01.2013.) PDF  DOC

Uputstvo za autore (31.01.2013.) PDF

Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (23.10.2013.) PDF

Plan izdavačke delatnosti za 2013. godinu (02.10.2013.) PDF

Dopuna plana izdavačke delatnosti za 2013. godinu (02.10.2013.) PDF