vts336

Osnovna obaveštenja

 

see OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE - DRUGI KONKURSNI ROK

  https://mrl.mit.edu/session.php?ask=counterpoint-argumentative-essay

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj here 2017/18 godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno thesis binding kajang 404 studenta od kojih:

 • chuck rozanski essay 50 studenata osnovnih strukovnih studija čije se obrazovanje finansira iz budžeta
 • click 172 samofinasirajućih studenata na osnovnih strukovnim studijama
 • see 61 samofinasirajućih studenata na specijalističkim strukovnim studijama

 

na studijske programe:

enter ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO: go site 7 studenata budžet; essay writers review 10 studenata - samofinansiranje

 

thesis statement in history INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU: http://cranberryoverseas.com/edu/introduce-yourself-essay/2/ 1 studenata - samofinansiranje

 

free advanced essays TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO: scientific revolution essay thesis 25 studenata budžet; https://mrl.mit.edu/session.php?ask=revolution-versus-evolution-essay 94 studenata - samofinansiranje

 

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-abstract-beispiel MAŠINSKO INŽENJERSTVO: baby thesis methodology 9 studenata budžet; http://cranberryoverseas.com/edu/buying-essays-online-reviews/2/ 28 studenata - samofinansiranje

 

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=essay-counter INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA: see url 9 studenata budžet; click here 39 studenata - samofinansiranje

 

go site SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA: follow 31 studenata - samofinansiranje

 

http://cranberryoverseas.com/edu/research-papers-and-to-kill-a-mockingbird/2/ SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA: http://cranberryoverseas.com/edu/essay-intro/2/ 14 studenata - samofinansiranje

 

source link SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA: follow 16 studenata - samofinansiranje

 

 

  

interesting topic to write an essay about  

 • Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs: svedočanstva svih razreda srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), diploma srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (uverenje može biti starije od 6 meseci), prijava na konkurs, koja se kupuje u skriptarnici Škole i uplata za polaganje prijemnog ispita 3.000,00 dinara na žiro račun Škole 840-1275666-71 (svrha uplate: Prijava na konkurs)

  

 • Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.

 

 • Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

 • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

 • ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.
  Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

 • Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

 • Smeštaj: studentski dom, privatno (do 50 evra)

 

 • Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.