vts336

Osnovna obaveštenja

 

homework help economy OSNOVNA OBAVEŠTENJA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE - DRUGI KONKURSNI ROK

  follow

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj see 2017/18 godini na osnovne strukovne studije može se upisati ukupno thesis statement for hitchhiker guide to the galaxy 404 studenta od kojih:

 

na studijske programe:

essay writer reddit ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO: https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=custom-term-paper-help&ba=2 7 studenata budžet; follow site 10 studenata - samofinansiranje

 

http://www.isss-india.org/bin/john-nash-phd-thesis.html INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU: go to link 1 studenata - samofinansiranje

 

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=system-analysis-homework-help&ba=2 TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO: thesis font specimen 25 studenata budžet; go to site 94 studenata - samofinansiranje

 

http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=write-my-essay-cheap&cj=8 MAŠINSKO INŽENJERSTVO: http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=romeo-juliet-essays-examples&how=6 9 studenata budžet; 10 best resume writing services 28 studenata - samofinansiranje

 

http://www.isss-india.org/bin/pink-flamingo-essay-by-jennifer-price.html INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA: custom essays writing 9 studenata budžet; young people should volunteer for community service essay 39 studenata - samofinansiranje

 

see SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA: source link 31 studenata - samofinansiranje

 

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=homework-help-sites-high-school&ba=2 SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA: http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=bachelor-thesis-defense-questions&how=6 14 studenata - samofinansiranje

 

follow SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA: columbus metropolitan library homework help center 16 studenata - samofinansiranje

 

 

  

 

  • Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs: svedočanstva svih razreda srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), diploma srednje škole (podnose se originalna dokumenta na uvid, u tom slučaju fotokopije ne moraju biti overene), izvod iz matične knjige rođenih (izvod može biti stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (uverenje može biti starije od 6 meseci), prijava na konkurs, koja se kupuje u skriptarnici Škole i uplata za polaganje prijemnog ispita 3.000,00 dinara na žiro račun Škole 840-1275666-71 (svrha uplate: Prijava na konkurs)

  

  • Prijemni ispit: TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studjske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.

 

  • Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).

 

  • Potrebna dokumenta za upis: originalna svedočanstva i diploma srednje škole (overene fotokopije se vraćaju), uplata od 5.000,00 dinara (svrha uplate: upis u prvu godinu osnovnih studija), komplet za upis (kupuje se na skriptarnici Škole), 2 fotografije (dimenzije fotografija: 3,5x4,5cm)

 

  • ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.
    Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

  • Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije, a školarinu i ostale troškove plaćaju u skladu sa cenovnikom studija koji je dostupan na sajtu škole, i koji se odnose na specijalističke studije.

 

  • Smeštaj: studentski dom, privatno (do 50 evra)

 

  • Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.