vts336

Konkurs

http://cranberryoverseas.com/edu/home-work-helper/2/ Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

http://cranberryoverseas.com/edu/othello-free-essay/2/ KONKURS

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=holocaust-research-paper-bibliographies ZA UPIS 283 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

thesis business skin review (drugi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj monash thesis submission checklist 2017/18 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno where can i purchase a research paper 283 studenta od kojih:

 

na studijske programe:

 

go to site ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

( source url 7 studenata budžet; ideas for a persuasive essay 10 studenata - samofinansiranje)

 

https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-statement-for-the-essay INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

( dissertation aims examples 1 studenata - samofinansiranje)

 

working thesis and outline example TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

( https://mrl.mit.edu/session.php?ask=harvard-dissertations-philosophy 25 studenata budžet; http://cranberryoverseas.com/edu/custom-writing-term-papers/2/ 94 studenata - samofinansiranje)

 

thesis ideas for the iliad MAŠINSKO INŽENJERSTVO

( go to site 9 studenata budžet; go 28 studenata - samofinansiranje)

 

follow INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

( follow url 9 studenata budžet; song of myself walt whitman essay 39 studenata - samofinansiranje)

 

architecture and film thesis SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

( thesis phd conclusion 31 studenata - samofinansiranje)

 

help with filing divorce papers SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

( https://mrl.mit.edu/session.php?ask=dnr-order-essay 14 studenata - samofinansiranje)

 

click SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

( cheapest professional writing service 16 studenata - samofinansiranje)

 


follow link Prijava na konkurs: click 01, example of annotated bibliography mla format 04, thesis dedication sentences 05 i http://cranberryoverseas.com/edu/write-my-paper-college/2/ 06 https://mrl.mit.edu/session.php?ask=thesis-proposal-example .09.2017. godine (od energy storage thesis 0900 do http://cranberryoverseas.com/edu/downloadable-research-papers-in-finance/2/ 1300 sati).


Prijemni ispit:TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studijske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

NAPOMENA: Posle prve godine je moguća promena studijskog programa uz molbu i priznanje ispita. Tako da postoji mogućnost da student, na primer, upiše prvu godinu Tehnološkog inženjerstva i posle prve godine uz molbu promeni studijski program u Inženjerstvo zaštite na radu uz priznanje ispita koji su im zajednički te nastavi studije na samofinasiranju.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.