vts336

Konkurs

model essay formal letter Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

 

raspisuje

 

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=canto-essay-final-genocide-launching-original-path-series-solution&mba=1 KONKURS

follow url ZA UPIS 283 STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

go site (drugi konkursni rok)

 

Na Visoku tehničku školu strukovnih studija u Zrenjaninu u školskoj go to site 2017/18 godini na osnovne i specijalističke strukovne studije može se upisati ukupno https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=birth-order-essay-examples&mba=1 283 studenta od kojih:

 

na studijske programe:

 

canadian history research paper topics ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

( follow link 7 studenata budžet; cv writing service qatar 10 studenata - samofinansiranje)

 

persuasive essay one smoking INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU

( https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=ap-literature-and-composition-essay-rubric&mba=1 1 studenata - samofinansiranje)

 

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=thesis-theme-hooks&mba=1 TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

( globalization research topics papers 25 studenata budžet; go here 94 studenata - samofinansiranje)

 

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=thesis-and-outline-sample&mba=1 MAŠINSKO INŽENJERSTVO

( thesis chapters guide 9 studenata budžet; examples of research papers thesis statements 28 studenata - samofinansiranje)

 

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=essay-editing-program&ls=8 INŽENJERSKI MENADŽMENT U KRIZNIM USLOVIMA

( https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=short-example-essay&mba=1 9 studenata budžet; https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=zora-neale-hurston-biography-essay&mba=1 39 studenata - samofinansiranje)

 

writing html SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE TEHNOLOŠKOG INŽENJERSTVA

( source link 31 studenata - samofinansiranje)

 

http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=paper-writer-services&ls=8 SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE MAŠINSKOG INŽENJERSTVA

( http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=going-after-cacciato-essay-questions&ls=8 14 studenata - samofinansiranje)

 

rogerian argument thesis statement examples SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE INŽENJERSKOG MENADŽMENTA

( click 16 studenata - samofinansiranje)

 


http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=rubrics-research-papers-high-school&ls=8 Prijava na konkurs: high school english thesis 01, http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=thesis-lyx&ls=8 04, kidulthood essays 05 i get link 06 .09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).


Prijemni ispit:TEST OPŠTE TEHNIČKE KULTURE za sve studijske programe osim Elektrotehnika i računarstvo kod koga se polaže prijemni ispit iz FIZIKE. Kandidat ima pravo da se prijavi na dva studijska programa (prva i druga želja) .Polaganje će se obaviti u ČETVRTAK, 07.09.2017. godine u 1200 sati u prostorijama Škole.


Upis: od 11.09.2017. godine do 14.09.2017. godine (od 0900 do 1300 sati).


Uslov za konkurisanje: završena četvorogodišnja ili trogodišnja srednja škola.


ŠKOLARINA za samofinansirajuće studente osnovnih studija iznosi 30.000,00 dinara, a za strane državljane, za specijalističke studije i za studije na daljinu prema cenovniku koji se nalazi na sajtu škole.


Kandidati za upis na specijalističke strukovne studije ne polažu prijemni ispit, već se upisuju po pravilima za upis na specijalističke strukovne studije.

 

NAPOMENA: Posle prve godine je moguća promena studijskog programa uz molbu i priznanje ispita. Tako da postoji mogućnost da student, na primer, upiše prvu godinu Tehnološkog inženjerstva i posle prve godine uz molbu promeni studijski program u Inženjerstvo zaštite na radu uz priznanje ispita koji su im zajednički te nastavi studije na samofinasiranju.


Bliže informacije o uslovima upisa i potrebnim dokumentima: na sajt škole www.vts-zr.edu.rs, telefon 023/562-389 (studentska služba Škole) ili na facebook stranici Škole https://www.facebook.com/VTSSS.