vts336

Katedra za opšte predmete, računarstvo i menadžment

 

ŠEF KATEDRE
 dr Savo Ćebić, profesor strukovnih studija
ČLANOVI KATEDRE
 dr Iris Borjanović, profesor strukovnih studija
 dr Smiljana Mirkov, profesor strukovnih studija
 dr Mile Lovre, profesor strukovnih studija
 dr Robert Molnar, profesor strukovnih studija
 dr Marija Matotek Anđelić, predavač
 dr Željko Eremić, profesor strukovnih studija
 dr Dušan Malić, profesor strukovnih studija
 mr Tanja Sekulić, predavač
 mr Olga Deretić, nastavnik stranog jezika