vts336

Vesti_o_nastavi

Logistika, Inženjerska logistika - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Logistika i Inženjerska logistika održanog u UTORAK, 17.04.2018. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Energetska elektronika, Transformatori i električne mašine - Nadoknada predavanja

Nadoknada predavanja iz predmeta Energetska elektronika i Transformatori i električne mašine kod predmetnog nastavnika dr Vojina Kerleta održaće se u SUBOTU, 21.04.2018. godine.

Predmetni nastavnik: dr Vojin Kerleta

Poslovno pravo i etika i Inženjerska etika - Obaveštenje

Časovi predavanja i vežbi iz predmeta Poslovno pravo i etika i Inženjerska etika planirani za SUBOTU, 21.04.2018. godine se neće održati.

 

Časovi će se nadoknaditi u toku radne nedelje, a u dogovoru sa studentima.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Engleski jezik, Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 - Novi termin za polaganje kolokvijuma

Novi termin za polaganje kolokvijuma iz Engleskog jezika, Engleskoj jezika 1 i Engleskog jezika 2 je u SREDU, 25.04.2018. godine u 1130 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Računari - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Računari (oblast Microsoft Word) biće održan u SREDU, 18.04.2018. godine i ČETVRTAK, 19.04.2018. godine u terminu za vežbe.

 

Studenti treba da dođu u terminu svoje grupe.

 

Studenti koji su sprečeni zbog posla mogu da polažu kolokvijum u terminu ČETVRTAK, 19.04.2018. godine u 1500 sati.

Sa predmeta: MSc Ivana Petrov

Engleski jezik, Engleski jezik 2 - Rezultati kolokvijuma i ispita

Rezultate ispita i kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik i Engleski jezik 2 održanih 03. i 04.04.2018. godine možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 11.04.2018. godine u 1130 časova u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Upravljanje poslovanjem - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Upravljanje poslovanjem održaće se u UTORAK, 10.04.2018. godine sa početkom u 1315 sati.

Logistika - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Logistika održaće se u UTORAK, 17.04.2018. godine od 1830 do 1915 časova.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Tehnički materijali - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz Tehničkih materijala održaće se u UTORAK, 17.04.2018. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Reinženjering - Rezultati kolokvijuma

Na kolokvijumu iz predmeta Reinženjering koji je održan u SUBOTU, 31. marta 2018. godine sa početkom u 1030 sati ostvareni su sledeći rezultati:

 1. Pešić Danijel SIM 6/17 - 17 bodova

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević, dipl. inž.

Reinženjering - Rezultati kolokvijuma

Na kolokvijumu iz predmeta Reinženjering koji je održan u SUBOTU, 24. marta 2018. godine sa početkom u 1115 sati ostvareni su sledeći rezultati:

 1. Igor Gal SIM 1/17 - 27 bodova
 2. Čerepovski Predrag SIM 4/17 - 21 bodova
 3. Vujović Goran SIM 2/17 - 19 bodova

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević dip. inž.

Osnove menadžmenta - Obaveštenje

Vežbe iz predmeta Osnove menadžmenta kod asistentkinje MSc Mile Kavalić u UTORAK, 27.03.2018. godine umesto u 1030 sati biće održane u 1200 sati.

Sa predmeta: MSc Mila Kavalić

Engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 i Poslovni engleski jezik - Kolokvijum

Kolokvijum iz Engleskog jezika, Engleskog jezika 1, Engleskog jezika 2 i Poslovnog engleskog jezika ce se održati 03.04.2018. godine sa početkom u 1200 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Reinženjering - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Reinženjering će biti održan u SUBOTU, 24.03.2018. godine sa početkom u 1115.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Obaveštenje - Vežbe iz predmeta Računari

Vežbe iz predmeta Računari neće biti realizovane tokom ove radne nedelje. Termini nadoknade će biti naknadno dogovoreni.

Engleski jezik, Engleski jezik 1 - Rezultati kolokvijuma i ispita

Rezultate ispita i kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik i Engleski jezik 1 održanih 05.03.2018. godine možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u PETAK, 10.03.2018. godine u 1000 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik 2 - Promena termina održavanja ispita

Ispit iz predmeta Engleski jezik 2 u martovskom ispitnom roku školske 2017/2018. godineće se održati 02.03.2018. godine u 1000 sati umesto u 1500 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik - Novi termin za polaganje kolokvijuma

Novi termin za polaganje kolokvijuma iz Engleskog jezika, Engleskoj jezika 1 i Engleskog jezika 2 je 05.02.2018. u 1100 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Operativni sistemi - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi održanog u SREDU, 28.02.2018. godine položio je student Dokmanović Marko (ER 8/16) - 16 bodova.

Sa predmeta: dr Miodrag Kovačević

Operativni sistemi - Termin za usmeni deo ispita u martovskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine

Usmeni deo ispita iz predmeta Operativni sistemi u martovskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine održaće se u SREDU, 07.03.2018. godine u 1500 časova.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Automatizacija procesa i Automatsko upravljanje - Obaveštenja

Rezultati ispita iz predmeta Automatizacija procesa i Automatsko upravljanje nalaze se na oglasnoj tabli.

 

Završno ocenjivanje će biti u PONEDELJAK, 19.12.2018. godine sa početkom u 1300 sati.

Predmetni nastavnik: dr Milorad Rančić

Engleski jezik - Rezultati ispita i upis ocena

Rezultate ispita održanog 05.02.2018. godine za studente koji su ponovo radili ispit možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 14.02.2018. godine u 1000 u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Reinženjering - Rezultati kolokvijuma, bodovi i obaveštenja

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Reinženjering održanog dana 10. februara 2018. godine možete pogledati ovde.

 

Osvojene bodovi za prisustvo nastavi iz predmeta Reinženjering možete pogledati ovde.

 

Novi termin za održavanje kolokvijuma iz predmeta Reinženjering je 24. februar 2018. godine od 0900 časova.

 

Termini za odbranu seminarskih radova iz predmeta Reinženjering su sledeći:

 • SUBOTA, 17. februar 2018. godine od 1100 časova, učionica 115,
 • PETAK, 23. februar 2018. godine od 1700 časova, učionica 121.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Engleski jezik - Rezultati kolokvijuma i ispita održanih 05.02.2018. godine

Rezultate kolokvijuma i ispita možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u PONEDELJAK, 12.02.2018. godine u 1000 u kabinetu 225.

 

U istom terminu treba da se jave sledeći studenti:

 1. Dejana Milošev
 2. Mladen Novak
 3. Teodora Savić

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Reinženjering - Kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Reinženjering održaće se u SUBOTU, 10.02.2018. godine sa početkom u 1400 sati.

Predmetni nastavnik: dr Miodrag Kovačević

Inženjerski softveri i Primena računara - Obaveštenje

Ispiti iz nastavnih predmeta Inženjerski softveri i Primena računara zakazani za 08.02.2018. polagaće se u multimedijalnoj učionici broj 120 prema sledećem rasporedu:

 • 1000 sati Mašinsko inženjerstvo;
 • 1200 sati Elektrotehnika i računarstvo;
 • 1400 sati Inženjerski menadžment i Inženjerski menadžment u kriznim uslovima;
 • 1600 sati dopunski termin (važi za studente svih studijskih programa).

Predmetni nastavnik: dr Aleksandar Rajić

Automatizacija i Automatsko upravljanje - Konsultacije i upisivanje bodova

Konsultacije i upisivanje bodova iz predmeta Automatizacija i Automatsko upravljanje umesto u UTORAK, 06.02.2018. godine biće održani u SREDU, 07.02.2018. godine u 1400 časova.

Predmetni nastavnik: dr Milorad Rančić

Engleski jezik - Obaveštenje

Ispit se polaže 05.02.2017. godine po sledećem rasporedu:

 • u 1200 sati Tehnološko inženjerstvo i studenti koji su slušali početni kurs,
 • u 1300 sati svi ostali studijski programi.

 

Kolokvijum se može polagati na dan ispita, 05.02.2018. u 1030 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Operativni sistemi - Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum iz predmeta Operativni sistemi održanog u SREDU, 31.01.2018. godine položio je Tošković Daniel (ER 21/16) sa ostvarenih 20 bodova.

 

Student svoj rad može pogledati u PETAK, 02.02.2018. godine od 0900 časova.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Engleski jezik 2 - Rezultati ispita održanog 25.01.2018. godine

Rezultate ispita održanog 25.01.2018. godine možete videti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u UTORAK, 30.01.2018. godine u 1330 časova i u SREDU, 31.01.2018. godine u 1030 časova, u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Matematika 1 - Obaveštenje

Studenti koji polažu MATEMATIKU 1 kod mr Tanje Sekulić će ispit umesto u 1200 časova, polagati po rasporedu u UTORAK, 30.01.2018. godine u 1500 časova u učionici 121.

Predmetni nastavnik: mr Tanja sekulić

Engleski jezik - Rezultati kolokvijuma i konsultacije

Rezultate kolokvijuma održanog 23.01.2018. godine možete videti ovde.

 

Naredni termin za polaganje kolokvijuma je na dan ispita, 05.02.2018. u 1030 sati.

 

Konsultacije - priprema za ispit:

Početni kurs - SREDA, 31.01.2018. godine u 1100 sati,

Srednji kurs - SREDA, 31.01.2018. godine u 1200 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Transportni sistemi - Konsultacije

Konsultacije iz predmeta Transportni sistemi održaće se u PONEDELJAK, 29.01.2018. godine u laboratoriji 13.

Predmetni nastavnik: dr Milenko Stašević

Operativni sistemi - Usmeni deo ispita

Usmeni deo ispita iz predmeta Operativni sistemi će biti u PETAK, 02.02.2018. godine u 0900 časova.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom - Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da grafičke radove iz predmeta Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom mogu predati na ispitu 29.01.2018. godine.

Predmetni nastavnik: dr Aleksandar Rajić

Operativni sistemi - Termin za odbranu seminarskih radova

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Operativni sistemi održaće se u PONEDELJAK, 22.01.2018. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Analitička hemija - Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Analitička hemija održaće se u PONEDELJAK, 22.01.2018. godine sa početkom u 1000 sati u učionici 121.

Predmetni nastavnik: dr Tatjana Nikolin

Osnovi ekonomije - Bodovi

Tabelu sa osvojenim bodovima iz predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi ekonomije možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Dejan Molnar

Engleski jezik - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma održanog 10.01.2018. godine možete videti ovde.

 

Sledeći termin za polaganje kolokvijuma je 23.01.2018. godine u 1000 sati.


Konsultacije - priprema za ispit:


UTORAK, 16.01.2018:

 • srednji kurs u 0800 sati,
 • početni kurs u 0900 sati.

UTORAK, 23.01.2018:

 • srednji kurs u 1100 sati,
 • početni kurs u 1200 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Mehanika 1 - Konsultacije i pregled radova

Konsultacije i pregled radova iz predmeta Mehanika 1 održaće se u UTORAK, 16.01.2018. godine u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Automatizacija procesa - Konsultacije i kolokvijum

Prijem i kosultacije iz predmeta Automatizacija procesa kod profesora dr Milorada Rančića biće održani u UTORAK, 09.01.2018. godine. od 1200 do 1500 sati.

 

Kolokvijum će biti održan u UTORAK, 16.01.2018. godine sa početkom u 1500 sati.

Predmetni nastavnik: dr Milorad Rančić

Engleski jezik - Rezultati kolokvijuma održanog 12.12.2017. godine

Rezultate kolokvijuma održanog 12.12.2017. godine možete videti ovde.

 

Sledeći termin za polaganje kolokvijuma je 10.01.2017. godine u 1000 sati.

 

Konslutacije - priprema za ispit za početni kurs biće 10.01.2017. godine u 1100 sati, a za srednji kurs istog dana u 1200 sati.

 

Ispit se polaže 05.02.2017. godine po sledećem rasporedu:

 • u 1200 sati Tehnološko inženjerstvo i studenti koji su slušali početni kurs,
 • u 1300 sati svi ostali studijski programi,

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Obaveštenje - Prijava ispita, januarski ispitni rok i overa semesta

Prijava ispita za januarski ispitni rok je u periodu od 08.01.2018 do 12.01.2018. god.

Raspored polaganja u januarskom ispitnom roku sa rasporedom prostorija u kojima će se obaviti ispiti, i rasporedom dežurstava se može preuzeti ovde. Ukoliko je potrebno promeniti termin nekog ispita nastavnici se mogu obratiti pomoćniku direktora za nastavu do 04.01.2018. god.

Overa zimskog i uspis letnjeg semestra je u periodu od 19.02.2018 do 23.02.2018. god.

Operativni sistemi - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Operativni sistemi održanog u PONEDELJAK, 18.12.2017. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Stručna praksa 1 (Inženjerski menadžment) - Obaveštenje

Poslednji termini za odbranu inženjerskih projekata iz predmeta Stručna praksa 1 za studente treće godine studijskog programa Inženjerski menadžment su:

 • PONEDELJAK, 18.12.2017. godine u 1300 sati,
 • UTORAK, 19.12.2017. godine u 1130 sati,
 • ČETVRTAK, 21.12.2017. godine u 1630 sati.

Sa predmeta: mr Tanja Sekulić

Operativni sistemi - Termin za kolokvijum

Kolokvijum će biti održan u PONEDELJAK, 18.12.2017. godine u 1400 časova u učionici 301.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Operativni sistemi - Termini za odbranu seminarskih radova

Studenti mogu braniti seminarske radove u sledećim terminima:

 • UTORAK, 19.12.2017. godine u 1230 časova,
 • ČETVRTAK, 21.122017. godine u 1230 časova.

Predmetni nastavnik: dr Željko Stojanov

Sociologija - Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti svih studijskih programa I godine osnovnih studija da će u SREDU, 20.12.2017. godine u terminu časa svi studenti imati priliku da kroz usmeno odgovaranje poprave svoj rezultat postignut na predispitnim kolokvijumima i na ispitnom kolokvijumu iz SOCIOLOGIJE.

 

Toga dana će i prorofesorka potpisivati indekse.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Sociologija - Rezultati ispitnog kolokvijuma

Rezultate ispitnog kolokvijuma iz predmeta Sociologija održanog u SREDU, 13.12.2017. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Mikrobiologija - Rezultati testa

Rezultate testa iz predmeta Mikrobiologija održanog u SREDU, 13.12.2017. godine možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Termodinamika - Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika održanog 11.12.2017. godine možete pogledati ovde.

Sa predmeta: MSc Dragan Halas

Mikrobiologija - Nadoknada vežbi

Nadoknada vežbi iz predmeta Mikrobiologija održaće se u SUBOTU, 16.12.2017. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Sociologija - Ispitni kolokvijum

Ispitni kolokvijum iz Sociologije će se održati u SREDU, 13.12.2017. godine u amfiteatru Škole po sledećem rasporedu:

 • od 0800 do 0845 časova za studente studijskih programa Tehnološko inženjerstvo i Mašinsko inženjerstvo,
 • od 0845 do 0930 časova za studente studijskih programa Inženjerski menadžment u kriznim uslovima, Elektrotehnika i računarstvo i Inženjerstvo zaštite na radu.

 

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sadržaje sledećih poglavlja:

 • Ličnost (pojam ličnosti, socijalizacija, devijantno ponašanje)
 • Kultura (pojam kulture, elemetni kulture, vrste kultura, religija, filozofija, umetnost, nauka, ideologija, moral)

Engleski jezik (srednji i početni kurs) - Ispravka obaveštenja o narednom terminu za polaganje kolokvijuma

Naredni termin za polaganje kolokvijuma je 12.12.2017. godine, a ne 19.12.2017. godine kako je ranije objavljeno.

 

Vreme i mesto polaganja ostaju isti, 0800 sati učionica 100 (amfiteatar), odnosno 0945, učionica 100 (amfiteatar).

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Termodinamika - Obaveštenje

Sveske sa domaćim radovima iz predmeta Termodinamika mogu se predati od UTORKA, 05.12.2017. godine, do PONEDELJKA, 18.12.2017. godine.

Sa predmeta: MSc Dragan Halas

Termodinamika - Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Termodinamika održaće seu PONEDELJAK, 11.12.2017. godine sa početkom u 1500 sati u amfiteatru Škole.

 

Obavezno poneti ispitne sveske.

Sa predmeta: MSc Dragan Halas

Mikrobiologija - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz praktične nastave iz predmeta Mikrobiologija održaće se u UTORAK, 05.12.2017. godine sa početkom u 1100  sati u učionici 200.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Engleski jezik (početni kurs) - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma održanog 21.11.2017. godine možete videti ovde.

 

Naredni termin za polaganje kolokvijuma je 19.12.2017. godine u 0945 sati u učionici 100 (amfiteatar).

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Sprečavanje aerozagađenja - Drugi Kolokvijum

DRUGI kolokvijum iz predmeta Sprečavanje aerozagađenja će se održati u ČETVRTAK, 07.12.2017. godine u 0845 u učionici 121.

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski Milošević

Zaštita na radu - Drugi Kolokvijum

DRUGI kolokvijum iz predmeta Zaštita na radu održaće se u PONEDELJAK, 04.12.2017. godine u 0830 sati u amfiteatru Škole.

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski Milošević

Web dizajn - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Web dizajn u školskoj 2017/18. godini će biti održan u terminu predavanja u učionici 120, dana 27.11.2017. godine tako da studenti:

 • Inženjerskog menadžmenta rade kolokvijum u terminu od 0800 časova.
 • Tehnološkog inženjerstva u terminu od 0915 časova.

 

Posle održanog kolokvijuma vežbe se normalno održavaju od 1030 časova.

Predmetni nastavnik: dr Željko Eremić

Mikrobiologija - Raspored studenata po grupama

Raspored studenata po grupama iz predmeta Mikrobiologija možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Termodinamika - Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Termodinamika možete pogledati ovde.

Sa predmeta: MSc Dragan Halas

Sociologija - Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Sociologija možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Računarske mreže - Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Računarske mreže možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Lazo Msanojlović

Mikrobiologija - Obaveštenje u vezi laboratorijskih vežbi

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Mikrobiologija održati u UTORAK, 21.11.2017. godine u laboratoriji sa početkom za prvu grupu od 1000 sati, a za drugu od 1130 sati.

 

Spisak grupa će biti okačen danas u popodnevnim satima na veb stranici Škole.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Englski jezik (srednji kurs) - Rezultati kolokvijuma

Rezultate kolokvijuma održanog 14.11.2017. godine možete videti ovde.

 

Naredni termin za polaganje kolokvijuma je UTORAK, 19.12.2017. sa početkom u 0800 sati, u učionici 100 (amfiteatar).

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Fizika - Drugi kolokvijum

DRUGI kolokvijum iz Fizike održaće se u SREDU, 06.12.2017. godine sa početkom u 1130 sati u amfiteatru Škole.

 

OBAVEZNO poneti indeks.

Predmetni nastavnik: dr Iris Borjanović

Obaveštenje za studente - Web dizajn i Računarske mreže

Vežbe kod predmetnog nastavnika dr Željka Eremića iz predmeta Web dizajn u Ponedeljak, 20.10.2017. godine neće biti održane. Umesto toga u terminu za predavanja koji počinje od 8 časova biće održane ove vežbe, kao i priprema za predstojeći kolokvijum iz Web dizajna.

 

Vežbe kod  dr Željka Eremića iz predmeta Računarske mreže u Ponedeljak, 20.10.2017. od 12:15 godine neće biti održane. Termin nadokande će naknadno biti dogovoren.

 

Mehanika 1 - Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Mehanika 1:

Predmetni nastavnik: dr Cvijan Žepinić

Osnove elektronike - Rezultati prvog kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Osnove elektronike možete pogledati ovde.

Predmetni nastavnik: dr Lazo Manojlović

Sociologija - Drugi predispitni kolokvijum

DRUGI predispitni kolokvijum iz Sociologije će se održati u SREDU, 15.11.2017. godine u amfiteatru škole po sledećem rasporedu:

 • za studente studijskih programa: Tehnološko inženjerstvo i Mašinsko inženjerstvo u vremenu od 0800 do 0845
 • za studente studijskih programa: Inženjerski menadžment u kriznim uslovima, Elektrotehnika i računarstvo i Inženjerstvo zaštite na radu u vremenu od 0845 do 0930 časova.


Test će sadržati pitanja iz sledećih poglavlja:

 1. Društvene grupe (pojam društvene grupe, porodica, etničke društvene grupe, teritorijalne zajednice, inteligencija, omladina, generacija i profesija)
 2. Socijalna stratifikacija (klasno konfliktni model, stratifikacijski model i elitistički model proučavanja društvenih nejednakosti), socijalna pokretljivost, siromaštvo
 3. Svojina, moć i vlast

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Engleski jezik - Kolokvijum i konsultacije

Kolokvijum za studente koji pohađaju srednji kurs će se održati u UTORAK, 14.11.2017. godine sa početkom u 0800 sati, u učionici 100 (amfiteatar).


Studenti koji slušaju početni kurs polagaće kolokvijum u UTORAK, 21.11.2017. sa početkom u 0945 sati, u učionici 100 (amfiteatar).


Na kolokvijumu će se proveravati vokabular vezan za stručne tekstove koji se mogu naći na sajtu na stranici za predmet Engleski jezik.


Konsultacije se održavaju UTORKOM, od 1030 do 1130 sati u kabinetu 225.


NAPOMENA: studenti koji u srednjoj školi nisu učili engleski kao strani jezik pohađaju početni kurs UTORKOM, u 0945 sati i u 1300 sati. Spisak studenata koji pohađaju početni kurs:

 • Bece Janoš MI
 • Berenji Zoltan TI Z
 • Birimac Dragan ER Z
 • Dražić Ivica ER
 • Đurić Ana IZR
 • Govedar Željko MI
 • Lončarski (Gojko) Nikola IZR
 • Lopatin Gordana IM Z
 • Meseldžija Đorđe MI Z
 • Nedimović Nemanja ER
 • Novak Mladen IZR
 • Petrović Toma MI
 • Prodanović Siniša TI
 • Purković Slađan ER
 • Šoš Nebojša ER Z
 • Terzija Božidar TI Z
 • Tomić Dragan MI
 • Topalov Snežana IM
 • Tucakov Bojan MI

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Terhnološke operacije 1 - Rezultati I kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma iz predmeta Tehnološke operacije 1 možete pogledati ovde.

Sa predmeta: MSc Dragan Halas

Sprečavanje aerozagađenja - Prvi Kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Sprečavanje aerozagađenja odžaće se u PETAK, 10.11.2017. godine sa početkom u 1000 sati.

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski-Milošević

Raspored vežbi iz predmeta Opšta i neorganska hemija

Raspored laboratorijskih i računskih vežbi iz predmeta Opšta i neorganska hemija u zimskom semestru školske 2017/2018. godine:

 • ČETVRTAK od 0845 do 1015 sati - laboratorijske vežbe I grupa/računske vežbe II grupa,
 • ČETVRTAK od 1030 do 1200 sati - laboratorijske vežbe II grupa/računske vežbe I, III i IV grupa,
 • ČETVRTAK od 1215 do 1400 sati - laboratorijske vežbe III i IV grupa.

Predmetni nastavnik: mr Jelena Kovačević

Termodinamika - Prvi kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Termodinamika će se održati u PONEDELJAK, 13.11.2017. godine sa početkom u 1500 sati.

Sa predmeta: MSc Dragan Halas

Fizika - Kolokvijum

Kolokvijum iz Fizike održaće se u SREDU, 22.11.2017. godine u amfiteatru Škole sa početkom uz 1130 sati.

 

Obavezno poneti indeks.

Predmetni nastavnik: dr Iris Borjanović

Nadoknada nastave - Mašinsko inženjerstvo

Nadoknada nastave iz Matematike za studente prve godine studijskog programa Mašinsko inženjerstvo će biti održana u ČETVRTAK, 02.11.2017. godine sa početkom u 0945 sati u učionici 407.

Sa predmeta: mr Tanja Sekulić

Obaveštenje za studente - Vežbe iz predmeta Opšta i neorganska hemija

Obaveštavaju se studenti da vežbe iz predmeta Opšta i neorganska hemija kod dr Aleksandre Šućurović u ČETVRTAK, 26.10.2017. godine i PETAK, 27.10.2017. godine neće biti održane.

 

Nadoknada časova će se održati prema dogovoru sa studentima.

Sa predmeta: dr Aleksandra Šućurović

Organizaciono ponašanje - Obaveštenje za studente specijalističkih studija inženjerskog menadžmenta

Predavanje iz predmeta Organizaciono ponašanje na specijalističkim studijama zakazano za 28.10.2017. godine u 1500 časova se odlaže za 04.11.2017. godine u 1130 časova.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Opšta i neorganska hemija

Računske vežbe iz Opšte i neorganske hemije održaće se u PONEDELJAK, 23.10.2017,
u terminu  od 10:30 - 12:00 i u terminu od 13:15 do 14:45 (prostorija 100).
Studenti mogu sami odabrati termin koji im odgovara.
Predmetni nastavnik

Predavanja iz predmeta Teorija sistema - Obaveštenje

Predavanja kod predmetnog nastavnika dr Roberta Molnara iz predmeta Teorija sistema u ČETVRTAK, 19.10.2017. godine neće biti održana.

Predmetni nastavnik: dr Robert Molnar

Stručna praksa 1 - Inženjerski menadžment

Prvi sastanak sa studentima TREĆE godine studijskog programa Inženjerski menadžment povodom realizacije Stručne prakse 1 biće održan u UTORAK, 17.10.2017. godine sa početkom u 1130 sati u učionici broj 407.

Sa predmeta: mr Tanja Sekulić

Obaveštenje za studente

Zbog službenog odsustva časovi predmetnog nastavnika Rajić dr Aleksandra neće biti održani u periodu od 16. do 21. oktobra 2017. godine. Termini nadoknade će biti naknadno dogovoreni.

Zbog službenog odsustva časovi predmetnog nastavnika Rančić dr Milorada neće biti održani 17. oktobra 2017. godine. Termin nadoknade će biti naknadno dogovoren.

Obaveštenje - Sociologija

Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 11.10.2017. godine možete pogledati ovde.

Opšta i neorganska hemija - Obaveštenje za studente

Vežbe iz Opšte i neogranske hemije će se realizovati od radne nedelje koja počinje 16.10.2017. godine prema rasporedu časova i u grupama studenata koje se mogu videti ovde.

Matematika (vežbe) - Obaveštenje za studente

Vezbe iz Matematike za studente prve godine Masinskog inzenjerstva zakazane za CETVRTAK 12. 10.  2017. u 14h i SUBOTU 14. 10. 2017. u 14h NECE biti odrzane.

Termin nadoknade ce biti naknadno objavljen.
Sa predmeta,
mr Tanja Sekulic

I predispitni kolokvijum iz Sociologije

I predispitni kolokvijum iz Sociologije će se održati u sredu 11.10.2017. godine u amfiteatru škole po sledećem rasporedu:

 • za studente studijskih programa: Tehnološko inženjerstvo i Mašinsko inženjerstvo u vremenu od 8.00 do 8.45
 • za studente studijskih programa: Inženjerski menadžment u kriznim uslovima, Elektrotehnika i računarstvo i Inženjerstvo zaštite na radu u vremenu od 8.45 do 9.30 časova.

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sledeća poglavlja:

 • Šta je sociologija
 • Ljudsko društvo


predmetni nastavnik
Smiljana Mirkov

Tehnologija polimera, Kataliza i katalitičke tehnologije - Obaveštenje za studente

Obaveštavaju se studenti da se nastava planirana za SUBOTU, 07.10.2017. godine za navedene predmete neće realizovati.

 

Termin nadoknade biće određen naknadno, po dogovoru sa studentima.

Predmetni nastavnik: dr Matilda Lazić

Mikrobiologija - Obaveštenje za studente

Obaveštavaju se studenti da se predavanja iz predmeta Mikrobiologija neće održati u SUBOTU, 07.10.2017. godine.

 

Termin nadoknade biće utvrđen u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Predmetni nastavnik: dr Vesna Nađalin

Engleski jezik - Obaveštenje za studente

Vežbe iz predmeta Engleski jezik održaće se u ČETVRTAK, 05.10.2017. godine umesto u SUBOTU, 07.10.2017. godine.

 

Vežbe će za obe grupe (1. i 2.) biti u učionici 100 i trajaće od 0800 do 0930 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Zaštita od požara i eksplozija - Obaveštenje za studente

Obaveštavaju se studenti koji slušaju predmet Zaštita od požara i eksplozija da će predavanje u SREDU, 04.10.2017. godine početi u 1000 sati u učionici 408.

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski-Milošević

Upravljanje ljudskim resursima - Obaveštenje za studente III godine studijskog programa Inženjerski menadžment

Nastava iz predmeta Upravljanje ljudskim resursima će se održati u SREDU, 27.09.2017. godine sa početkom u 0945 sati umesto sa početkom u 1315 sati.

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

Mehanika 1 i Mehanika 2 - Rezultati ispita

Rezultati ispita održanih u SREDU, 20.09.2017. godine:

Mehanika 1,

Mehanika 2.

 

Upis ocena i uvid u radove biće u UTORAK, 26.09.2017. godine, u terminu i od 1000 do 1200 sati.

Predmetni nastavnik: dr Cvijan Žepinić

Engleski jezik Poslovni engleski jezik Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 - Rezultati ispita i kolokvijumakolokvijuma

Rezultate ispita iz ovih predmeta u OKTOBARSKOM (vanrednom) ispitnom roku školske 2016/2017. godine možete pogledati/preuzeti ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u ČETVRTAK, 21.09.2017. godine i u PETAK, 22.09.2017. godine u 1130 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr OLga Deretić

RAČUNARI - DODATNI TERMIN POLAGANJA KOLOKVIJUMA

Dodatni termin polaganja kolokvijuma za predmet RAČUNARI je zakazan za
SREDA 20. septembar 2017. u 11h, učionica broj 120.

Studenti koji žele da polažu kolokvijum treba da se prijave slanjem e-mail poruke na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
U poruci napišite svoje Ime i Prezime, kao i oblast koju želite da polažete.

Promena termina održavanja ispita kod predmetnog nastavnika DR DEJANA MOLNARA u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine

Ispiti iz SVIH predmeta kod predmetnog nastavnika dr Dejana Molnara u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine NEĆE se održati u SREDU, 20.09.2017. godine nego u ČETVRTAK, 21.09.2017. godine sa početkom u 1200 sati.

Tehnički materijali, Mehanika 1 i Mehanika 2 - Konsultacije

Konsultacije iz predmeta Tehnički materijali, Mehanika 1 i 2, održaće se u UTORAK, 19.09.2017. godine, sa početkom u 1300 sati.

Predmetni nastavnik: dr Ljubica Lazić Vulićević

Krizno komuniciranje - Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine

Rezultate ispita održanog u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 20.09.2017. godine u 0900 sati u kabinetu 225.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Engleski jezik, Poslovni engleski jezik, Engleski jezik 1, Engleski jezik 2 - Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017.

Rezultate ispita i kolokvijuma iz ovih predmeta održanih u septembarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine možete pogledati ovde.

 

Predmetni nastavnik će upisivati ocene u SREDU, 20.09.2017. u 0900 sati.

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

Još članaka...