vts336

Prijava na konkurs

watch  

see url Ukoliko želite da studirate, morate se prijaviti na konkurs. To znaci da ste podneli odgovarajuća dokumenta i izvršili odgovarajuće uplate. Na taj način se evidentira koliko je kandidata zainteresovano za koji smer. Prijavljivanjem na konkurs "ulazite u igru": stičete pravo da polažete prijemni ispit i da se, eventualno, upišete.

go here Potrebno je da donesete:

  • svedočanstva svih razreda srednje škole,
  • diplomu srednje škole,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o državljanstvu (izbegla lica donose izbegličku legitimaciju),
  • prijavni list (kupićete ga u Školi i popuniti),
  • priznanicu o uplati troškova za polaganje prijemnog ispita.

follow site sample thesis with dedication ŠTA RADITI U SLUCAJU DA NE MOŽETE NABAVITI SVA POTREBNA DOKUMENTA?

follow url Ukoliko imate bilo koji problem oko podnošenja dokumenata, obratite se sekretaru Škole.

thesis binding st albans  

https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=essay-on-education-of-girls-in-india&mba=1 http://www.ebooks4writers.com/journal/?paper=help-to-do-a-research-paper&ls=8 KOJE UPLATE TREBA IZVRŠITI?

get link Prilikom prijave na Konkurs uplaćuje se naknada od https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=wits-dissertations&mba=1 3.000 dinara za polaganje prijemnog ispita. Uplata se može izvršiti na pošti (na broj žiro računa: source site 840 - 1275666-71).

click  

go go site MOGU LI SE PREDATI FOTOKOPIJE DOKUMENATA?

go to site Prilikom prijave na konkurs, mogu se predati i overene fotokopije dokumenata. Prilikom upisa, fotokopije se moraju zameniti originalnim dokumentima.

source  

source url https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=thesis-what-is-methodology&mba=1 GDE SE PREDAJU DOKUMENTA I VRŠI UPLATA?

click here Sva dokumenta i priznanice o uplati predaju se Studentskoj službi, na odgovarajućem šalteru.

follow