vts336

Informacije o studijama

 

Studije na svim smerovima traju šest semestara (trogodišnje studije). Posle odbranjenog završnog rada, studenti stiču zvanje strukovnih inženjera odgovarajuće struke.

 

Ko može da se upiše?

Pravo upisa u školu imaju svi kandidati koji imaju završenu srednju školu, u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, bez obzira koje su struke.

 

Kada moram da se opredelim za smer koji ću studirati?

Kandidati odmah pri podnošenju dokumenata moraju da se odluče za koji studijski program konkurišu.

 

Koliko studenata se upisuje?

Ukupan broj studenata koji se može upisati na prvu godinu studija određen je Konkursom koji krajem maja raspisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. 

 

 

Šta znači "budžet" i "samofinansiranje" ?

Kandidati koji steknu uslov za upis u prvu godinu studija mogu se upisati na teret budžeta Republike Srbije (budžet) ili na teret samofinansiranja (sami snose deo troškova školovanja). Po kojem od ova dva osnova će se student upisati zavisi od osvojenog broja bodova (u oba slučaja više od 30 bodova) i položaja na rang listi. Kandidati upisani na teret budžeta ne plaćaju školarinu, imaju prava na smeštaj u studentskom domu i imaju dotiranu ishranu u studentskoj menzi. studenti upisani na teret samofinansiranja nemaju prava da konkurišu za smeštaj u studentskom domu, a ishranu u studentskoj menzi plaæaju po nešto višim cenama.

 

Ko može da studira na teret budžeta?

Student može da se upiše na teret budžeta ako ima ukupno više od 51 bod, a nalazi se na rang listi u okviru broja koji je odobren za finansiranje iz budžeta RS. Osvojeni bodovi odnose se na uspeh u srednjoj školi i bodove osvojene na prijemnom ispitu. Bodovanje kandidata za upis objašnjeno je u posebnom delu ovog informatora.

 

Kako se boduju kandidati?

Izvod iz Pravilnika o uslovima i postupku upisa:

"Član 9: Kandidat za upis na osnovne studije može da ostvari najviše 100 bodova od kojih 40 bodova za uspeh u prethodnom školovanju, a 60 bodova za uspeh pokazan na prijemnom ispitu.

Za kandidate sa završenom trogodišnjom srednjom školom treća godina se boduje dva puta.

Na osnovu zbira bodova sa prijemnog ispita i bodova dobijenih za uspeh u prethodnom školovanju vrši se rangiranje kandidata na osnovu čega se oni upisuju na studije u statusu studenata koji se finansiraju na teret budžeta ili kao studenti koji se sami finansiraju.

Mesto na jedinstvenoj rang lista određuje da li kandidat može bita upisan u prvu godinu osnovnih studija kao i da li će bita finansiran iz budžeta.

U prvu godinu osnovnih studija može bita upisan kandidat koji se nalazi na jedinstvenoj rang lista za studijski program do broja predviđenog konkursom i koji ima najmanje 30 bodova.

Na teret budžeta može biti upisan kandidat ako se nalazi na jedinstvenoj rang lista za studijski program do broja predviđenog konkursom, a mora imati najmanje 51 bod.

Ukoliko jedan ili više kandidata imaju ista broj bodova na rang lista, prednost ima kandidat sa većim brojem bodova iz srednje škole.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Škola će upisati narednog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj rang listi."

 

Ko se upisuje na teret samofinansiranja?

Na teret samofinansiranja upisuju se kandidati koji su osvojili više od 30 bodova, a na rang listi se nalaze u okviru broja koji je na određenom studijskom programu predviđen za studiranje na teret samofinansiranja.

 

Pod kojim uslovima može student iz statusa samofinansirajućeg da pređe u status studenta koji se finansira iz budžeta?

Kandidati koji se upišu na teret samofinansiranja mogu da pređu na teret budžeta naredne školske godine, ukoliko u tekućoj školskoj godini završe sve obaveze i polože ispite čiji je ukupan zbir ESPB bodova jednak ili veći od zakonom propisanog minimalnog broja za finansiranje iz budžeta.