vts336

Važne informacije

source url  

geology essay master thesis chapter evaluation ŠTA JE SVE POTREBNO ZA UPIS?

watch Za upis su vam potrebni ORIGINALI dokumenata. Treba predati:

  1. svedočanstva svih razreda srednje škole,
  2. diplomu srednje škole,
  3. izvod iz matične knjige rođenih (ako ga niste predali prilikom upisa),
  4. dokaz o državljanstvu (ako ga niste predali prilikom upisa).

follow site Ako originale niste predali prilikom prijave na konkurs, sada ih morate predati. Ako ste već predali originale dokumenata, to ćete naglasiti prilikom upisa.

source Osim navedenih dokumenata morate imati i:

  1. ŠV obrazac za odgovarajucu školsku godinu (dva primerka),
  2. indeks,
  3. dve slike, (3,5x4,5 cm),
  4. odgovarajuće uplate.

go  

go Komplet za upis (ŠV - obrasci, indeks,fascikla) kupujete u Školi.

scholarship essays for college Uplata za sve studente je http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=elements-of-a-persuasive-essay&cj=8 5.000 dinara na račun Škole. Uplata se može izvršiti na pošti (na sledeći broj žiro računa: http://www.emccdesign.com/interactive/?ter=graduation-speech-writing-outline&cj=8 840 - 1275666-71).

go to link  

research paper format sample KADA TREBA DOĆI NA UPIS?

follow url Termini za upis bice istaknuti na oglasnoj tabli. Morate poštovati navedene termine, jer u slučaju kašnjenja ili neblagovremenog dolaska nećete biti upisani.

go  

follow GDE SE VRŠI UPIS?

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=byproduct-of-photosynethesis&how=6 Upis se vrši predajom dokumenata i priznanica o uplati u Studentskoj službi Škole, na odgovarajućem šalteru. Pažljivo popunite ŠV-obrasce i indeks, navedite adresu i telefon preko kojeg vas možemo obavestiti ukoliko bude izuzetno potrebno.

http://www.isss-india.org/bin/anterolisthesis-surgery.html Pre nego što dođete pred šalter studentske službe, zapamtite vaš broj sa rang liste. To će olakšati pronalaženje dokumenata i ubrzati upis. Referenti u Studentskoj službi ce vam reći kada možete doći po indeks, nakon upisivanja potrebnih podataka, stavljanja pečata i potpisivanja indeksa od strane direktora Škole.

http://dig.csail.mit.edu/wiki/images/faq.php?toq=do-my-computer-science-homework&how=6  

cold war essay topics DA LI JE POTREBNO DA URADITE JOŠ NEŠTO NAKON UPISA?

xtremepapers igcse maths edexcel Kada se upišete i dobijete indeks, vi ste student Škole. Nikakvih obaveza nemate do početka nastave. Medutim, može se dogoditi da vama zatreba dokaz da ste se upisali u Školu. Dokaz da ste u statusu studenta Škole, predstavlja popunjeno i overeno Uverenje. Ovakva uverenja su potrebna pri dobijanju povlastica za vožnju, mesečne karte za vožnju, ostvarenje prava na dečiji dodatak, porodičnu penziju i slično.

ireland customs essay  

click here KAKO DA DOBIJETE UVERENJE DA STE STUDENT?

top 10 dissertation writing services Obrazac Uverenja se kupuje u dva primerka u skriptarnici Škole. Obrasce popunite i uz indeks predate Studentskoj službi, koja zadržava jedan primerak a drugi primerak se overi, potpiše i vrati vama. Ako vam je Uverenje potrebno za više stvari odjednom, kupite dovoljan broj obrazaca. Ova uverenja možete dobiti i na sam dan upisa, ako ih predate Studentskoj službi zajedno sa dokumentima pri upisu.

https://ecoact.org/thehospitalityprogram/test/?ma=cheap-paper-writing-services&ba=2  

see url thesis analysis sample POSLE UPISA

go site  

thesis statement examples the great gatsby KADA POČINJE NASTAVA?

go to site Nastava za studente prve godine studija počinje prve nedelje oktobra meseca, tačan datum biće objavljen naknadno. Sam početak nastave predstavlja obično svečani prijem studenata. To je kratko okupljanje svih studenata jednog odseka u amfiteatru Škole. Tada se studentima obrati direktor Škole i izlože se osnovni podaci koji su značajni za odvijanje nastave, raspored časova, ispitne rokove i slično.

here