vts336

Spisak članova Nastavnog veća

 

 1. BOŽO dr JOŽEF
 2. BORJANOVIĆ dr IRIS
 3. DERETIĆ mr OLGA
 4. DRAŠKOVIĆ dr MILANA
 5. EREMIĆ dr ŽELJKO
 6. ERIĆ mr SPASOJE
 7. JAŠIN dr DANIJELA
 8. JOVANIĆ dr DUŠAN
 9. KIURSKI MILOŠEVIĆ dr JELENA
 10. KOVAČEVIĆ mr JELENA
 11. KOVAČEVIĆ dr MIODRAG
 12. LAZIĆ VULIĆEVIĆ dr LJUBICA
 13. LAZIĆ dr MATILDA
 14. LOVRE dr MILE
 15. LUDAJIĆ dr GORDANA
 16. MALIĆ dr DUŠAN
 17. MANOJLOVIĆ dr LAZO
 18. MATOTEK ANĐELIĆ dr MARIJA
 19. MIRKOV dr SMILJANA
 20. MOLNAR dr ROBERT
 21. MULIĆ spec. VESELIN
 22. NAĐALIN dr VESNA
 23. NIKOLIN dr TATJANA
 24. RAJIĆ dr ALEKSANDAR
 25. SALEMOVIĆ dr DUŠKO
 26. SEKULIĆ mr TANJA
 27. ŠUĆUROVIĆ dr ALEKSANDRA

 

Sednicama Nastavnog veća prisustvuju i:

 1. HALAS MSc DRAGAN
 2. NOVAKOVIĆ MSc MILADA
 3. TIHI mr NINOSLAVA
 4. LELEŠ dr BRANISLAV