vts336

Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata

 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SAMOSTALNOG SINDIKATA VISOKE TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU

 

SO trenutno broji 49 članova i predstavlja reprezentativni sindikat u školi.

 

Odbor sindikalne organizacije sastoji se od tri člana i to:

  • predsednik: Erić mr Spasoje
  • sekretar: Barši Danijela
  • blagajnik: Rajić Dragana