vts336

Računari

Predmetni nastavnik: dr Željko Eremić,

Broj časova predavanja nedeljno: 2

Broj časova vežbi nedeljno: 2

Položen ispit donosi ESPB bodova 7

Obaveze studenata:

  • Predispitne obaveze sa vežbi          - max 20 poena
  • Kolokvijumi sa vežbi                        - max 40 poena
  • Test i usmeni deo ispita                   - max 40 poena

Obaveštenja

 

2017/2018

Stanje predispitnih bodova pred junski ispitni rok 2017/18 možete videti ovde.

Obaveštavaju se studenti da je dodatni termin za  polaganje bilo kog dela kolokvijuma (word, excel ili Internet) u subotu 09.06.2018. godine u 9:45 u učionici 120.


29. avgust 2017:  OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET

14. februar 2017: REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA

10. decembar 2016:  OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL

26. oktobar 2016:  OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD

PROVERITE SVOJE TEORIJSKO ZNANJE 

(SRPSKI/OSNOVNI POJMOVI ICT-A i PREGLEDANJE WEB-A skripta i kviz): www.itdesk.info

PROVEŽBAJTE ZADATKE ZA ISPIT:ovde...

Materijali za pripremu ispita školske 2017/18 su dostupni ovde.

 

 

 

PLAN RADA ZA 2017 GODINU POGLEDAJTE ovde...

RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA POGLEDAJTE ovde...Plan rada

PRAKTIČAN DEO – VEŽBE
U okviru vežbi predviđeno je da student aktivno koristi računar i savlada oblasti: Word, Excel, Internet
- Prisustvo časovima vežbi je obavezno (max. 5 poena).
- U toku nastave, rade se zadaci iz sveske za vežbe (max. 15 poena) i to:

WORD
Zadatak  1.1.          1  bod   - rad na času
Zadatak  1.2.          1  bod   - rad kod kuće         
Zadatak  2.1.          2  boda - rad na času                  preuzmite fajl:  word zadatak 2.1.doc
Zadatak  2.2.          1  bod   - rad kod kuće
Zadatak  3.1.          1 boda  - rad na času
PRIMER KOLOKVIJUMA / OBLAST WORD             preuzmite fajl: za ispit.doc       

EXCEL
Zadatak  5.1.          1  bod    - rad na času                 preuzmite fajl: automobili.xls
Zadatak  5.2.          1  bod    - rad kod kuće         
Zadatak  6.1.          2  boda  - rad na času                 preuzmite fajl: studenti.xls
Zadatak  7.1.          2  boda  - rad na času                 preuzmite fajl:merenja.xls
PRIMER KOLOKVIJUMA / OBLAST EXCEL            preuzmite fajl:  putovanje.xls  

                                                                                       preuzmite fajl: prodavnica.xls   

 INTERNET
Zadatak  9.1.           1 bod    - rad na času
Zadatak  9.2.           1 bod    - rad kod kuće
Zadatak 10.1.          1 bod    - rad na času      

USMENI DEO - PREDAVANJA

Usmeni deo ispita se sastoji od teorijskog testa. (maximalno 20 poena).

Ispit je potrebno prijaviti na ispitnoj prijavi (kupuje se na skriptarnici i predaje u stud.službu)
Na dan ispita ponesite: index i ispitnu svesku.

Datumi polaganja teorijskog testa ispita su:

 


2015/2016 godina

27. jun 2016.:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET

22. jun 2016.:REZULTATI ISPITNOG TESTA

12. april 2016:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                           REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI 

18. mart 2016:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                           REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI 

25. januar 2016:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                           REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI   

15. januar 2016:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET  


2014/2015 godina

6. oktobar 2015:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                         
REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI
14. septembar 2015:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                                 REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

24. avgust 2015:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                          
REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI
22. jun 2015:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                     
REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI 
25. maj 2015:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET

02. april 2015:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                       
REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI
31. mart 2015:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD

26. januar 2015:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                          REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI
22. januar 2015:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET

 

 

2013/2014

15. septembar 2014:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
 
                                RE
ZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI
10. septembar 2014:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET

25. avgust 2014:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLO
ŽILI
                           REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

23. jun 2014:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                     REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

02. jun 2014:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI
                     REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI 
01. april 2014:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                       REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

27. januar 2014:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                          REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

24. januar 2014:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET


 

2012/2013 godina

 
16. septembar 2013:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽIL I
                                 REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

26. avgust 2013:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽI
LI
                           REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

24. jun 2013:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                     REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

03. jun 2013:REZULTATI ISPITNOG TESTA - POLOŽILI

                     REZULTATI ISPITNOG TESTA - NISU POLOŽILI

03. jun 2013:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET
01. april 2013:REZULTATI ISPITNOG TESTA
28. januar 2013:REZULTATI ISPITNOG TESTA

28. januar 2013:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET I TEST  
21. januar 2013:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD/EXCEL/INTERNET 2011/2012 godina

09. oktobar 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
17. septembar 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
27. avgust 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA

21. avgust 2012:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD / EXCEL/ INTERNET I TEST   
21. avgust 2012:PROVEŽBAJTE ZADATKE
25. jun 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
25. jun 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA (studenti iz 1. semestra)

25. jun 2012:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD / EXCEL/ INTERNET I TEST

04. jun 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA

04. jun 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA (studenti iz 1. semestra)

01. jun 2012:OSTVARENI POENI SA VEŽBI WORD / EXCEL/ INTERNET

02. april 2012:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA

22. februar 2012: 
OSTVARENI POENI SA VEŽBI / WORD/EXCEL/INTERNET i TEST 
22. februar 2012: OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA  

2010/2011 godina

19. septembar 2011:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
29. avgust 2011:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
27. jun 2011:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
13. jun 2011:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
06. jun 2011:OSTVARENI POENI SA VEŽBI / WORD/EXCEL/INTERNET  
04. april 2011:
OSTVARENIPOENISATEORIJSKOG TESTA
07. februar 2011:OSTVARENI POENI SA TEORIJSKOG TESTA
04. februar 2011:
OSTVARENI POENI SA VEŽBI 

 


 

Raspored nastave za 2017/2018 - II semestar

Predavanja se održavaju utorkom od 0800 - 0930h – za sve studente.
Vežbe se održavaju jednom nedeljno, po napisanom rasporedu: 

Pogledajte RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA.