vts336

Sociologija

  

Predmetni nastavnik: dr Smiljana Mirkov

  


 

OBAVEŠTENJA

 

Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 13.12.2017. godine možete pogledati ovde.

Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 15.11.2017. godine možete pogledati ovde.

Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 11.10.2017. godine možete pogledati ovde.

Rezultate ispitnog kolokvijuma održanog 21.12.2015. godine možete pogledati ovde.

 

Obaveštavaju se studenti svih studijskih programa I godine osnovnih studija da će u SREDU, 20.12.2017. godine u terminu časa svi studenti imati priliku da kroz usmeno odgovaranje poprave svoj rezultat postignut na predispitnim kolokvijumima i na ispitnom kolokvijumu iz SOCIOLOGIJE.

Toga dana će i prorofesorka potpisivati indekse.

dr Smiljana Mirkov

 


 

ISPITNI KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI U PONEDELJAK 21.12.2015. GODINE U AMFITEATRU ŠKOLE PO SLEDEĆEM RASPOREDU:

 • 0d 8,00 do 8,45 časova za studente studijskog programa Tehnološko inženjerstvo
 • od 8,45 do 9,30 časova za studente studijskih programa: Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo i Tekstilna konfekcija i modeliranje.

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sadržaje sledećih poglavlja:

 1. Ličnost (pojam ličnosti, socijalizacija, devijantno ponašanje)
 2. Kultura (pojam kulture, elemetni kulture, vrste kultura, religija, filozofija, umetnost, nauka, ideologija, moral)

 

II predispitni kolokvijum iz predmeta Sociologija će se održati u ponedeljak 30.11.2015. godine u amfiteatru Škole po sledećem rasporedu:

 • od 8.00 do 8.45 časova za studente studijskog programa Tehnološko inženjerstvo i
 • od 8.45 do 9.30 časova za studente studijskih programa Mašinsko inženjerstvo, Inženjerski menadžment i Tekstilna konfekcija i modeliranje.


Test će sadržati pitanja iz sledećih poglavlja:

 1. Društvene grupe (pojam društvene grupe, porodica, etničke društvene grupe, teritorijalne zajednice, inteligencija, omladina, generacija i profesija)
 2. Socijalna stratifikacija (klasno konfliktni model, stratifikacijski model i elitistički model proučavanja društvenih nejednakosti), socijalna pokretljivost, siromaštvo
 3. Svojina, moć i vlast


 

 

I predispitni kolokvijum iz Sociologije će se održati u ponedeljak 02.11.2015. godine u amfiteatru škole po sledećem rasporedu:

 • za studente studijskog programa Tehnološko inženjerstvo u vremenu od 8.00 do 8.45
 • za studente studijskih programa: Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo i Tekstilna konfekcija i modeliranje u vremenu od 9.45 do 9.30 časova.

Test će sadržati pitanja koja se odnose na sledeća poglavlja:

 1. Šta je sociologija
 2. Ljudsko društvo

 


   

REZULTATI PROVERA ZNANJA

  

Sociologija - Rezultati ispitnog kolokvijuma (11.12.2018.) XLS

Sociologija - Rezultati drugog predispitnog kolokvijuma (06.11.2018.) XLS

Sociologija - Rezultati prvog predispitnog kolokvijuma (09.10.2018.) XLS

Sociologija - Rezultati ispitnog kolokvijuma (07.12.2016.) XLS

Sociologija - Rezultati drugog kolokvijuma (08.11.2016.) XLS

Sociologija - Rezultati prvog kolokvijuma (11.10.2016.) XLS

Rezultati prvog ispitnog kolokvijuma (02.11.2015.)

Rezultati drugog predispitnog kolokvijuma i pregled predispitnih obaveza na dan 30.11.2015. godine

   


  

 MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Sociologija - Ispitna pitanja (17.10.2017.) PDF

Sociologija - Udžbenik (03.10.2017.) PDF

Sociologija - Uvodni čas (25.09.2018.) PPTX

Sociologija - Predmet proučavanja Sociologije kao nauke (03.10.2017.) PPT

Sociologija - Društveno delovanje (03.10.2017.) PPT