vts336

Uvod u komunikologiju i poslovne komunikacije

  

 

Predmetni nastavnik: Jošanov - Vrgović dr Ivana, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Asistent: Matotek Marija, MSc, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Fond časova: 3+3

ESPB: 7

Status predmeta: izborni


OBAVEŠTENJA

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz nastavnog predmeta Uvod u komunikologiju i poslovne komunikacije održavati ponedeljkom od 12.00 časova u učionici 301. Ova izmena važi do kraja semestra.

Marija Matotek, MSc


PLAN I PROGRAM

datum Program predavanja
19.02.2015. Uvod u komunikologiju, razvoj discipline
26.02.2015.
Personalni korelati komunikacije.
Discipline poslovnog komuniciranja, značaj, ciljevi i uloge komuniciranja u poslovnom kontekstu
05.03.2015. Opšti model komunikacionog procesa i elementi, odnosi u komunikaciji, smetnje u procesu komuniciranja
12.03.2015.
Vrste komunikacionih znakova i vrste komuniciranja.
Verbalna komunikacija i aktivno slušanje
19.03.2015. Neverbalna komunikacija
26.03.2015. Komuniciranje u organizaciji
02.04.2015. Prvi kolokvijum
09.04.2015. Komuniciranje u grupama i timskom radu
16.04.2015. Komunikacioni aspekti motivacije u organizaciji i konflikti
30.04.2015. Pisana korespodencija
07.05.2015. Drugi kolokvijum
14.05.2015. Faktori koji utiču na poslovno komuniciranje i teškoće u poslovnoj komunikaciji
21.05.2015. Poslovni razgovor
28.05.2015.
Ispitni kolokvijum.
Potpisivanje indeksa i zaključivanje ocena

  


STRUKTURA OCENE

  

Sistem ocenjivanja Bodova (max)
Prvi kolokvijum 15
Drugi kolokvijum 15
Ispitni kolokvijum 30
Seminarski rad 10
Aktivnost u toku predavanja 10
Praktična nastava 10
Prisustvo predavanjima i vežbama 10
Ukupno 100

 


POENI

 

 Rezultati I kolokvijuma održanog 02.04.2015.

  1. Žirović Vladimir.......15
  2. Bešić Neđo.............12

  

Rezultati II kolokvijuma održanog 07.05.2015.

  1. Žirović Vladimir.......14
  2. Vitomirov Darko........8

   

 


LITERATURA

 

Bjekić, D. (2007). Komunikologija: osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja. Čačak, Tehnički fakultet .

Marković, M. (2003). Poslovna komunikacija. Beograd, Clio.

Rot, N. (2003).  Znakovi i značenja. Beograd, Plato.

Tomić, Z. (2009). Komunikologija. Čigoja, Beograd.

Kapor-Stanulović, N., Vrgović, P. (2013). Komunikologija za menadžere. FTN izdavaštvo, Novi Sad.