vts336

Krizno komuniciranje

  

  

Predmetni nastavnik: mr Olga Deretić

 

 


OBAVEŠTENJA:

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA:

 

Kriyno komuniciranje - Rezultati kolokvijuma (15.05.2017.) XLS


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE:

 

Krizne komunikacije

 • Krizno komuniciranje je (11.04.2017) PDF
 • Priprema za krizu (11.04.2017.) PDF
 • Plan krizne komunikacije (11.04.2017.) PDF
 • Ponašanje u krizi (11.04.2017.) PDF
 • Glavna poruka u kriznim komunikacijama (11.04.2017.) PDF
 • Kanali komunikacije u krizi (11.04.2017.) PDF
 • Evaluacija kriznih komunikacija (11.04.2017.) PDF
 • Šta je komunikacija rizika (11.04.2017.) PDF
 • Pojam upravljanja pitanjem - Issue management (11.04.2017.) PDF
 • Komunikacija u predkriznom stanju (11.04.2017.) PDF
 • Komunikacija u početnoj etapi krize (11.04.2017.) PDF
 • Krizno komuniciranje 1 (11.04.2017.) PDF
 • Krizno komuniciranje 2 (11.04.2017.) PDF
 • Krizno komuniciranje i etika (11.04.2017.) PDF
 • Krizno online komuniciranje sa primerima (11.04.2017.) PDF

Odnosi s javnošću

 • Neverbalna komunikacija 2 (11.04.2017.) PDF
 • Odnosi s javnošću (11.04.2017.) PDF
 • Razumeti govor tela (11.04.2017.) PDF

Rekapitulacija i primeri

 • Krizno komuniciranje i upravljanje (11.04.2017.) PDF
 • Dobar primer - Crno jaje (11.04.2017.) PDF
 • Dobar primer kriznog komuniciranja (11.04.2017.) PDF
 • Krizni PR - Uspešni primeri (11.04.2017.) PDF
 • Krizno komuniciranje u avioindustriji - Dobri i loši primeri (11.04.2017.) PDF
 • Poliklinika Karabeg - Loš primer (11.04.2017.) PDF
 • Primer - Germanwings (11.04.2017.) PDF
 • Primer lošeg komuniciranja - Megapopust (11.04.2017.) PDF
 • Velebitsko pivo - Loš primer (11.04.2017.) PDF

Crisis management and communications (11.04.2017.) PDF

Krizno komuniciranje i etika (11.04.2017.) PDF

Pitanja za kolokvijum i ispit (11.04.2017.) PDF