vts336

Upravljanje rizicima

  

  

Predmetni nastavnik: dr Marija Matotek

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Fond časova: 2+2
ESPB: 6 bodova
Status predmeta: Obavezan


OBAVEŠTENJA

 

PRE IZLASKA NA ISPIT, POTREBNO JE POPUNITI RUBRIKE U INDEKSU KAO ŠTO JE PRIKAZANO OVDE

 


 

SEMINARSKI RAD

Za slobodno izabrani poslovni sistem uraditi procenu rizika u grupi od 2 studenta ili individualno. Uputstvo za pisanje seminarskog rada možete pogledati ovde. Rad se šalje predmetnom nastavniku na mail, a odbrana će se održati 25. maja, 01. i 08. juna (videti obaveštenje iznad) uz Power Point prezentaciju u max trajanju izlaganja od 10 minuta.

 


 

O NASTAVNOM PREDMETU I VREDNOVANJU RADA STUDENATA

  

Cilj predmeta je da se student upozna sa problematikom rizika i neizvesnosti, kao bitnim komponentama poslovanja, zatim sticanje neophodnih teorijskih znanja i praktičnih veština koja se mogu primeniti u upravljanju rizikom u složenim poslovnim sistemima i drugim organizacijama. 

  

Savladavanjem gradiva ovog predmeta, studenti će ovladati ključnim pojmovima iz teorije upravljanja rizicima, principima upravljanja, metodama merenja, procene i modeliranja rizika. Takođe, studenti će biti osposobljeni za praktično respektovanje rizika prilikom donošenja poslovnih odluka.

 


  

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

  

 1. Lekcija 1. Zadatak. [09.03.2018.]
 2. Lekcija 2. Zadatak. [16.03.2018.]
 3. Lekcija 3. [23.03.2018.]
 4. Prvi kolokvijum 30.03.2018.
 5. Lekcija 4. [13.04.2018.] Kinney, G.F., Wiruth, A.D. (1976) Practitcal Risk Analiysis for Safety Management
 6. Lekcija 5. [04.05.2018.]
 7. Lekcija 6. [04.05.2018.]
 8. Drugi kolokvijum  11.05.2018.
 9. Lekcija 7. [18.05.2018.]
 10. Lekcija 8. [18.05.2018.]
 11. Odbrana seminarskih radova  [01.06.2018.]
 12. Odbrana seminarskih radova [08.06.2018.]


PREGLED PREDISPITNIH OBAVEZA  na dan 01. jun 2018. možete pogledati ovde.

**Ukoliko student smatra da postoje izvesne nepravilnosti koje se odnose na broj poena koje nose domaći zadaci potrebno je da pročita napomenu na kraju liste i javi se predmetnom nastavniku na mail.

 


  

LITERATURA

 1. Keković, Z. et al. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, Beograd.
 2. Adamović, Ž. et al. (2008) Upravljanje rizikom. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Zrenjanin.
 3. Risk management training handbook. UNESCO, 2010.
 4. Glossary of Risk Analysis Terms
 5. A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000