vts336

Upravljanje rizicima

  

  

Predmetni nastavnik: dr Marija Matotek

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Fond časova: 3+2
ESPB: 8 bodova
Status predmeta: Obavezan


OBAVEŠTENJA

 

 

Pregled predispitnih obaveza [link]

 

 


 

 

O NASTAVNOM PREDMETU I VREDNOVANJU RADA STUDENATA

  

Cilj predmeta je da se student upozna sa problematikom rizika i neizvesnosti, kao bitnim komponentama poslovanja, zatim sticanje neophodnih teorijskih znanja i praktičnih veština koja se mogu primeniti u upravljanju rizikom u složenim poslovnim sistemima i drugim organizacijama. 

  

Savladavanjem gradiva ovog predmeta, studenti će ovladati ključnim pojmovima iz teorije upravljanja rizicima, principima upravljanja, metodama merenja, procene i modeliranja rizika. Takođe, studenti će biti osposobljeni za praktično respektovanje rizika prilikom donošenja poslovnih odluka.

 


  

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

  

 1. Lekcija 1. Zadatak. [24.02.2016.]
 2. Lekcija 2. Zadatak. [02.03.2016.]
 3. Lekcija 3. [09.03.2016.]
 4. Lekcija 4. [16.03.2016.] Kinney, G.F., Wiruth, A.D. (1976) Practitcal Risk Analiysis for Safety Management
 5. Lekcija 5. [30.03.2016.]
 6. Gostujuće predavanje [07.04.2016.]
 7. Lekcija 6. [13.04.2016.]
 8. Lekcija 7. [radna subota]
 9. Lekcija 8. [27.04.2016.]


 

  

LITERATURA

 1. Keković, Z. et al. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, Beograd.
 2. Adamović, Ž. et al. (2008) Upravljanje rizikom. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Zrenjanin.
 3. Risk management training handbook. UNESCO, 2010.
 4. Glossary of Risk Analysis Terms
 5. A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000