vts336

Upravljanje rizicima

  

  

Predmetni nastavnik: dr Marija Matotek Anđelić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Fond časova: 2+2
ESPB: 6 bodova
Status predmeta: Obavezan


OBAVEŠTENJA

PREGLED PREDISPITNIH OBAVEZA NA DAN 3.DECEMBAR 2018. MOŽETE PREUZETI OVDE

 


 

SEMINARSKI RAD

Za slobodno izabrani poslovni sistem uraditi procenu rizika u grupi od 2 studenta ili individualno.

Uputstvo za pisanje seminarskog rada možete pogledati ovde.

Za slobodno izabrani organizacioni sistem potrebno je navesti 10 mogućih OPASNOSTI po njegovo stabilno funkcionisanje, kao i navesti i proceniti primenom KINNEY metode 10 RIZIKA, a potom i dati predlog mera (10 rizika = 10 mera) za njihovo otklanjanje/ublažavanje/izbegavanje.

Rad se šalje predmetnom nastavniku na mail, a odbrana će se održati 10. i 17. decembra uz Power Point prezentaciju u max trajanju izlaganja od 10 minuta.

 


 

O NASTAVNOM PREDMETU I VREDNOVANJU RADA STUDENATA

  

Cilj predmeta je da se student upozna sa problematikom rizika i neizvesnosti, kao bitnim komponentama poslovanja, zatim sticanje neophodnih teorijskih znanja i praktičnih veština koja se mogu primeniti u upravljanju rizikom u složenim poslovnim sistemima i drugim organizacijama. 

  

Savladavanjem gradiva ovog predmeta, studenti će ovladati ključnim pojmovima iz teorije upravljanja rizicima, principima upravljanja, metodama merenja, procene i modeliranja rizika. Takođe, studenti će biti osposobljeni za praktično respektovanje rizika prilikom donošenja poslovnih odluka.

 


  

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

  

 1. Lekcija 1. Zadatak. [24.09.2018.]
 2. Lekcija 2. Zadatak. [01.10.2018.]
 3. Lekcija 3. [08.10.2018.]
 4. Prvi kolokvijum 15.10.2018.
 5. Lekcija 4. [22.10.2018.] Kinney, G.F., Wiruth, A.D. (1976) Practitcal Risk Analiysis for Safety Management
 6. Lekcija 5. [29.10.2018.]
 7. Lekcija 6. [05.11.2018.]
 8. Drugi kolokvijum  19.11.2018.
 9. Lekcija 7. [26.11.2018.]
 10. Lekcija 8. [03.12.2018.]
 11. Odbrana seminarskih radova  [10.12.2018.]
 12. Odbrana seminarskih radova [17.12.2018.]


PREGLED PREDISPITNIH OBAVEZA  

 


  

LITERATURA

 1. Keković, Z. et al. (2011) Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Centar za analizu rizika i upravljanje krizama, Beograd.
 2. Adamović, Ž. et al. (2008) Upravljanje rizikom. Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Zrenjanin.
 3. Risk management training handbook. UNESCO, 2010.
 4. Glossary of Risk Analysis Terms
 5. A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the requirements of ISO 31000