vts336

Dinamika objekata i procesa 1

 

Predmetni nastavnik: dr Duško Salemović

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Dinamika objekata i procesa 1 - Pitanja za usmeni deo ispita (20.06.2015.) PDF