vts336

Zaštita životne sredine

 

Predmetni nastavnik: dr Aleksandra Šućurović

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Zaštita životne sredine - P1 - Uvodno predavanje (16.03.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P2 - Sistem ekološkog menadžmenta i ekološki standardi (16.03.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P3 - Vazduh (26.03.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P4 - Vazduh II deo (26.03.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P5 - Buka i prvi deo predavanja iz oblasti Voda (16.04.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P6 - Voda, drugi deo predavanja (04.05.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P7 - Čvrsti otpad (04.05.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P8 - Čvrsti otpad, drugi deo predavanja (22.05.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P9 - Opasan otpad (22.05.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P10 - Radioaktivan otpad (22.05.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - P11 - Ekološki rizik (24.05.2018.) PDF

Zaštita životne sredine - Ispitna pitanja (01.06.2018.) PDF