vts336

Zaštita od požara i eksplozija

 

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski Milošević

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Zaštita od požara i eksplozija - Izvori i uzroci požara (12.10.2018.) PDF

Zaštita od požara i eksplozija - Kriterijumi zapaljivosti i opasnosti od požara (17.10.2017.) PDF

Zaštita od požara i eksplozija - Požari - Nastajanje i zaštita (17.10.2017.) PDF

Zaštita od požara i eksplozija - Štetne i toksične materije (17.10.2017.) PDF