vts336

Zaštita na radu

 

Predmetni nastavnik: dr Jelena Kiurski Milošević

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

Zaštita na radu - Rezultati prvog kolokvijuma (03.11.2017) PDF


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Zaštita na radu - Uvodno predavanje (05.10.2017.) PDF

Zaštita na radu - Nacionalni propisi (17.10.20127.) PDF

Zaštita na radu - Šifre opasnosti i štetnosti (17.10.20127.) PDF

Zaštita na radu - Zakonska regulativa (17.10.20127.) PDF

Zaštita na radu - Kontrola opasnosti na radnom mestu (24.10.2017.) PDF

Zaštita na radu - Buka i vibracije (20.11.2017.) PDF

Zaštita na radu - Zračenje i bezbednost i zdravlje ljudi (23.11.2017.) PDF

Zaštita na radu - UV Zračenje (23.11.2017.) PDF

Zaštita na radu - Bezbednost u skladištu (01.12.2017.) PDF

Zaštita na radu - Uslovi radne okoline - Mikroklima (01.12.2017.) PDF

Zaštita na radu - Rukovanje teretom (01.12.2017.) PDF