vts336

Mašinski elementi

 

Predmetni nastavnik: dr Cvijan Žepinić

 


OBAVEŠTENJA

 

Termini kolokvijuma iz Mašinskih elemenata 1: Prvi ispitni kolokvijum UTORAK, 07.11.2017. godine sa početkom u 1000 sati, drugi ispitni kolokvijum UTORAK, 28.11.2017. godine sa početkom u 1000 sati, treći ispitni kolokvijum UTORAK, 19.12.2017. godine sa početkom u 1000 sati. Studenti su obavezni da na kolokvijumu imaju ispitnu svesku, digitron i odgovarajuće tablice za proračun. Upotreba mobilnog telefona je zabranjena.


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERA ZNANJA

 


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Mašinski elementi - Okvir za izradu grafičkog rada (31.10.2017.) PDF