vts336

Osnove hemijske sinteze

 

Predmetni nastavnik: dr Tatjana Nikolin

 


OBAVEŠTENJA

 


PLAN I PROGRAM

 


REZULTATI PROVERE ZNANJA

 

Osnove hemijske sinteze - Rezultati prvog kolokvijuma (20.11.2015.) PDF


POENI

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Osnove hemijske sinteze - Amonijak (08.11.2016.) LINK

Osnove hemijske sinteze - Azotna i fosforna kiselina (08.11.2016.) LINK

Osnove hemijske sinteze - Dobijanje nekih kiselina (08.11.2016.) LINK

Osnove hemijske sinteze - Natrijum hidroksid (08.11.2016.) LINK

Osnove hemijske sinteze - Sumporna kiselina (08.11.2016.) LINK