vts336

Operativni sistemi

 

Predmetni nastavnik:  Dr Dušan Malić, prof. struk. stud.

Asistent:                         dr Željko Eremić

Fond časova:                3+3


Literatura:

1. Đorđević, B., Pleskonjić, D., Maček, N., Operativni sistemi: teorija, praksa i rešeni zadaci, Mikroknjiga, Beograd, 2005. (ISBN 86-7555-274-2)

2. Đorđević, B., Pleskonjić, D., Maček, N., Operativni sistemi: zbirka rešenih zadataka, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2005. (ISBN 86-85081-15-7)

3. Đorđević, B., Pleskonjić,D., Maček, N., Operativni sistemi: Unix i Linux, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004. (ISBN 86-85081-03-3)

4. Đorđević, B., Pleskonjić, D., Maček, N., Operativni sistemi – koncepti, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004.

5. Hajduković, M., Operativni sistemi (problemi i struktura), elektronsko izdanje, verzija 2, Novi Sad, 2004.

 


Kriterijumi za formiranje ocene:

1. Uredno pohađanje predavanja i vežbi ...........................................0 – 10 poena

2. Predispitne obaveze:

     2.1. Samostalni rad studenta

                          * Seminarski rad (jedan)..............................................0 – 30 poena

     2.2. Predispitne provere znanja

                           * Kolokvijum – test (jedan)...........................................0 – 10 poena

                           * Kolokvijum – praktičan rad (jedan)..........................0 – 20 poena

                                                                    Ukupno pre ispita                 do 70 poena

 

3. Ispit .........................................................................................................0 – 30 poena

                                                                     Ukupno                                 do 100 poena

 

 Minimum za izlazak na ispit je 30 poena.

 

Formiranje ocene:

  0 – 54 poena ............. 5 (nedovoljan)

55 – 64 poena ............. 6 (šest)

65 – 74 poena ............. 7 (sedam)

75 – 84 poena ............. 8 (osam)

85 – 94 poena ............. 9 (devet)

95 – 100 poena ......... 10 (odličan).

 


TEME ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

(PREDLOG)

 

1. Sekundarni skladišni uređaji

2. Tercijalni skladišni uređaji

3. Principi zakazivanja algoritama za traženje podataka

4. RAID tehnologije

5. RAM memorija

6. ROM memorija

7. Distribuirani operativni sistemi

8. Serverske farme

9. Generacije operativnih sistema

10. Operativni sistema za smartphone

11. Emulacija MacOS na Windows OS i obrnuto

12. Fajl sistemi (namena, osnovni načini realizacije, osnovne karakteristike, primeri)

13. Fajl sistemi ext2 i ext3

14. Fajl sistemi FAT i FAT32

15. Operativni sistem Symbian

16. Operativni sistem Solaris

17. Operativni sistem UNIX

18. Operativni sistem Linux

19. Operativni sistem Windows Vista

20. Operativni sistem Windows 7

21. Operativni sistemi za mobilne plateforme (namena, osnovni načini realizacije, osnovne karakteristike, primeri)

22. Operativni sistem Plan9 from Bell labs

23. Operativni sistem Mac OS X

24. Operativni sistem VxWorks

25. Operativni sistemNachos

26. Operativni sistem na Sony Playstation 3 konzoli

27. Evolucija operativnog sistema Windows

28. Debian porodica distribucija operativnog sistema GNU/Linux

29. Userspace fajl sistemi

30. Windows 8
31. Windows 8.1
32. Tipovi operativnih sistema (real-time operativni sistemi, single-user (single-task i multi-tasking) operativni sistemi, multi-user operativni sistemi )
33. Multi-user i single-user operativni sistemi
34. Multi-tasking i single-tasking operativni sistemi
35. Operativni sistemi za mobilne uređaje
36. Uporedna analiza operativnih sistema za mobilne telefone
37. Batch procesiranje i interaktivni sistemi
38. On-line i Off-line procesiranje
39. Funkcije BIOS-a 
40. Prikaz osnovnih funkcija operativnog sistema 
41. Prikaz glavnih funkcija operativnog sistema
42. Operativni sistem Mac OS 9
43. Operativni sistem Mac OS 10
44. Struktura Unix operativnog sistema
45. Razlika između Linux i Unix operativnog sistema
46. Operativni sistem Oracle Solaris 10
47. Operativni sistem Oracle Solaris 11
48. Osnovne razlike između Linux i Windows operativnog sistema
49. Distribucije Linux operativnog sistema
50. Operativni sistem Debian
51. Operativni sistem Ubuntu

 

 

* Napomena

1. Pored datih tema za izradu seminarskog rada studenti mogu i samostalno izvršiti predlaganje neke druge teme.

2. Studenti za izradu seminarskog rada mogu pored preporučene literature koristiti i drugu, širu, odgovarajuću stručnu literaturu (stručne knjige, stručne časopise, upustva, prospekte i slično).

 


ISPITNA PITANJA

 

1. Istorijat operativnih sistema

2. Definicija i funkcije operativnog sistema

3. Karakteristike operativnih sistema

4. Poželjne osobine operativnog sistema

5. Klasifikacija OS-a prema broju korisnika i procesa

6. Klasifikacija OS-a prema nameni i načinu obrade poslova

7. Klasifikacija prema funkcionalnim osobinama računarskog sistema

8. Jezgro

9. Delovi jezgra

10. Dijagram stanja procesa

11. Prošireni dijagram stanja procesa

12. Redovi čekanja na procesor

13. Planer poslova i dispečer sistema

14. Izrada procesa i završetak procesa

15. Nezavisni i kooperativni procesi, slanje poruka

16. Direktna komunikacija, indirektna komunikacija i semafori

17. Raspoređivanje s pretpažnjenjem, kriterijumi dodele procesora i ispitivanje algoritama

18. Algoritmi za dodelu procesora: first come first served (FCFS) i shortets job first (SJF)

19. Algoritmi za dodelu procesora: Raspoređivanje na osnovu prioriteta procesa i Round Robin (RR)

20. Povratna sprega između redova čekanja i raspoređivanje u realnom vremenu

21. Kritična sekcija (softverska realizacija kritične sekcije)

22. Semafori (upotreba semafora; problem zastoja i zakucavanja)

23. Monitori

24. Uslovi pod kojima nastupa zastoj i graf dodeljenih resursa

25. Prevencija zastoja

26. Izbegavanje zastoja (bezbedno stanje i graf dodele resursa za izbegavanje zastoja)

27. Detekcija zastoja u slučaju da resursi imaju samo jednu instancu

28. Oporavak od zastoja

29. Dodeljivanje memorije

30. Vezivanje adresa

31. Logički i fizički adresni prostor

32. Zaštita memorije

33. Razmena (swap)

34. Dinamičko učitavanje programa u memoriju, dinamičko povezivanje i tehnika preklapanja

35. Straničenje (hardverska podrška i deljive stranice)

36. Segmentacija (hardverske podrška, zaštita i deljenje segmenata, segmentacija sa straničenjem)

37. Virtuelna memorija - učitavanje stranica prema potrebi

38. Virtuelna memorija - neophodan hardver, prebacivanje stranica sa diska u fizičku memoriju

39. Virtuelna memorija - Performanse DP tehnike i mogući problemi

40. Memorijski mapirane datotetke

41. Zamena stranica (algoritam FIFO, algoritam LRU)

42. Zamena stranica (aproksimativni LRU algoritmi, algoritam NRU)

43. Raspodela okvira po procesima, globalna i lokalna zamena stranica

44. Efekat zasićenja

45. Veličina stranice i uticaj na strukturu programa

46. Klasifikacija U/I uređaja

47. Magistrale i kontroleri

48. Raspoređivanje U/I operacija, baferovanje, keširanje, spuler i upravljanje greškama

49. Performanse U/I podsistema

50. Geometrija magnetnih diskova, savremneni disk uređaji i ATA i SCSI diskovi

51. Formatiranje diskova, oporavak od oštećenih blokova

52. Pravljenje particija i formiranje sistema datoteka

53. Tercijalna memorija

54. Pojam datoteke, tipovi datoteka i metode pristupa datotekama

55. Pojam direktorijuma i logička struktura direktorijuma

56. Deljenje datoteka u mreži i zaštita datoteka

57. Realizacija sistema datoteka, strukture podataka neophodne za realizaciju sistema datoteka i aktiviranje sistema datoteka

58. Pouzdanost sistema datoteka - Arhiviranje i rezervne kopije podataka

59. Topologija i vrste mreža

60. LAN i WAN mreže

61. Skup protokola TCP/IP

62. IP adresiranje

63. Karakteristike distribuiranih sistema

64. Tipovi mrežno orjentisanih operativnih sistema

65. Distribuirani sistemi datoteka - Mapiranje datoteka i transparentnost

66. Sinhronizacija procesa u distribuiranim sistemima

67. Upravljanje zastojima u distribuiranim sistemima

68. Aspekti sigurnosti, autentifikacija korisnika

69. Tehnike za povećanje sigurnosti sistema - mrežne barijere i otkrivanje napada

70. Kriftografija, autentifikacija, digitalni potpis

71. Osnovne funkcije i poželjne osobine komandnog interpretera

72. Upravljanje poslovima

73. Grafički korisnički interfejs

74. Familija operativnih sistema Windows

75. Operativni sistemi UNIX i Linux


PLAN RADA PO NEDELJAMA:


1. Uvod u operativne sisteme.

2. Jezgro operativnog sistema i upravljanje procesima.

3. Raspoređivanje procesa i dodela procesora.

4. Sinhronizacija procesa. Zastoj.

5. Upravljanje memorijom.

6. Virtuelna memorija.

7. Ulazno-izlazni podsistem.

8. Sekundarne i tercijarne memorije.

9. Sistemi datoteka.

10. Mrežno okruženje.

11. Distribuirani sistemi.

12. Zaštita i sigurnost.

13. Korisnički interfejs.

14. Familija operativnih sistema Windows.

15. Razmatranje strukture UNIX i Linux operativnih sistemaREZULTATI PROVERA ZNANJA