vts336

WEB dizajn

Školska: 2015/2016.

Predmetni nastavnik: dr Željko Eremić

  

OBAVEŠTENJA

Prvi kolokvijum u škoskoj 2016/17 će se održati 3. maja 2017. godine u učionici 120 u terminu za vežbe. Dana 26. aprila 2017. godine će biti priprema za ovaj kolokvijum.

Drugi kolokvijum u škoskoj 2016/17 će se održati 7. juna 2017. godine u učionici 120 u terminu za vežbe. Dana 31. aprila 2017. godine će biti priprema za ovaj kolokvijum.

 

Spisak ispitnih pitanja je dostupan ovde, a materijal za njihovu pripremu je dostupan ovde.

  

Literatura

  1. T. Powell, WEB dizajn, Mikro knjiga, Beograd, 2001.
  2. P. Staletić, Web dizajn, Viša elektrotehnička škola , Beograd, 2007.

 

Kriterijumi za formiranje ocene

1. Uredno pohađanje predavanja i vežbi*

10 bodova

2. Predispitne obaveze

 

  2.1. Samostalni rad studenata (seminarski rad)

30 bodova (seminarski rad)

  2.2. Predispitne provere znanja

30 bodova (dva testa po 15 bodova)

3. Ispit

30 bodova

Ukupno pre ispita

70 bodova

Minimum za izlazak na ispit

30 bodova

Ukupno:

100 bodova

   

 

* Pod urednih pohađanjem podrazumeva se evidentirano prisustvo na predavanjima i vežbama na više od 80% časova

 

Formiranje ocene

od 0 – 54 poena .......... 5 (nedovoljan)
55 – 64 poena ............. 6 (šest)
65 – 74 poena ............. 7 (sedam)
75 – 84 poena ............. 8 (osam)
85 – 94 poena ............. 9 (devet)
95 – 100 poena ......... 10 (deset).

 

Softver koji se koristi na vežbama

 

Materijali za preuzimanje:

  • Standard za izradu seminarskog rada je dostupan ovde.

Besplatna Android aplikacija "Joomla! instalacija", možete je preuzeti na:

Get it on Google Play