vts336

WEB dizajn

Školska: 2017/2018.

Predmetni nastavnik: dr Željko Eremić

https://www.thecalaisschool.org/blog.php?std=college-essays-buy&ew=5   

ethical dilemma paper OBAVEŠTENJA

click here Spisak ispitnih pitanja je dostupan ovde, a materijal za njihovu pripremu je dostupan ovde.

go here http://erc.cals.wisc.edu/wp-content/blogs.dir/?sig=table-of-contents-of-research-paper&rt=3 Drugi kolokvijum u školskoj 2017/18 godini će biti održan u terminu predavanja u učionici 120,  dana http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=hire-someone-to-write-my-essay&ge=2 18.12.2017. godine tako da studenti:

follow Posle održanog kolokvijuma u terminu za vežbe radićemo primer izrade web sajta potrebnog za seminarski rad iz ovog predmeta.

Literatura

  1. T. Powell, WEB dizajn, Mikro knjiga, Beograd, 2001.
  2. P. Staletić, Web dizajn, Viša elektrotehnička škola , Beograd, 2007.

see  

Kriterijumi za formiranje ocene

https://www.thecalaisschool.org/blog.php?std=outline-for-biology-research-paper&ew=5 1. Uredno pohađanje predavanja i vežbi*

https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=teaching-academic-esl-writing&it=4 http://libertypublicmarket.com/faq.php?feb=family-essays&he=1 10 bodova

follow link 2. Predispitne obaveze

 

click here   2.1. Samostalni rad studenata (seminarski rad)

thesis text widget http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=descriptive-essay-introduction-example&ge=2 30 bodova (seminarski rad)

essay writing contest philippines 2012   2.2. Predispitne provere znanja

http://libertypublicmarket.com/faq.php?feb=should-marijuana-be-legalized-for-medical-purposes-essay&he=1 https://www.thecalaisschool.org/blog.php?std=writing-service-in-minnesota&ew=5 30 bodova (dva testa po 15 bodova)

see url 3. Ispit

source https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=oxbridge-essays-customer-portal&it=4 30 bodova

https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=quality-assignment-help&it=4 Ukupno pre ispita

how to write argumentative essay 70 bodova

friendship and relationship essay Minimum za izlazak na ispit

30 bodova

Ukupno:

100 bodova

   

 

* Pod urednih pohađanjem podrazumeva se evidentirano prisustvo na predavanjima i vežbama na više od 80% časova

 

Formiranje ocene

od 0 – 54 poena .......... 5 (nedovoljan)
55 – 64 poena ............. 6 (šest)
65 – 74 poena ............. 7 (sedam)
75 – 84 poena ............. 8 (osam)
85 – 94 poena ............. 9 (devet)
95 – 100 poena ......... 10 (deset).

 

Softver koji se koristi na vežbama

 

Materijali za preuzimanje:

  • Standard za izradu seminarskog rada je dostupan ovde.

Besplatna Android aplikacija "Joomla! instalacija", možete je preuzeti na:

Get it on Google Play