vts336

Internet tehnologije

Predmetni nastavnik: dr Željko Eremić
Asistent: dr Željko Eremić
Fond časova: 2+2

 

OBAVEŠTENJA:

Prvi kolokvijum će biti održan dana 08.05.2017. godine u 13:15 časova u učionici 120. 

Materijal za pripremu prvog kolokvijuma je dostupan ovde.

Drugi kolokvijum će biti održan 05.06.2017. godine u 13:15 časova u učionici 120.

Materijal za pripremu drugog kolokvijuma je dostupan ovde

 

Prezentacije koje se odnose na rad sa Android aplikacijama se mogu videti ovde.

Standard za izradu seminarskog rada se može preuzeti ovde.