vts336

Alati i pribori

 

Predmetni nastavnik: mr Spasoje Erić

Fond časova: 3 + 2


Literatura:


  

Ocena uspešnosti realizacije nastavnog plana i programa

1. Prisustvo nastavi od 0 ÷ 5

2. Prisustvo vežbama od 0 ÷ 5

3. I.Grafički rad od 0 ÷ 5

4. II.Grafički rad od 0 ÷ 5

5. I. Provera znanja od 0 ÷ 10

6. II. Provera znanja od 0 ÷ 10

7. Seminarski rad od 0 ÷ 30

8. Usmeni ispit od 0 ÷ 30

 

Formiranje ocene:

od 0 – 54 poena .......... 5 (nedovoljan)

55 – 64 poena ............. 6 (šest)

65 – 74 poena ............. 7 (sedam)

75 – 84 poena ............. 8 (osam)

85 – 94 poena ............. 9 (devet)

95 – 100 poena ......... 10 (odličan).

 

Predavanja – tematske oblasti po radnim nedeljama

 
 Vežbe

 
Temu za seminarski rad student samostalno predlaže u dogovoru sa predmetnim nastavnikom u toku prve četiri nedelje semestra.

 
Pitanja za usmeni ispit:

1.