vts336

Uvod u krizni menadžment

 

Predmetni nastavnik: dr Marija Matotek Anđelić, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Fond časova: 2+2

ESPB: 6

Status predmeta: Obavezni

Tip predmeta: Stručni


OBAVEŠTENJA

 

PRE IZLASKA NA ISPIT, POTREBNO JE POPUNITI RUBRIKE U INDEKSU KAO ŠTO JE PRIKAZANO OVDE

  

 


 

 

SEMINARSKI RAD

 

 • Individualno ili grupno (2 studenta)
 • Rad se u word formatu (do 20 kucanih strana, A4 format, font 12pt) šalje predmetnom nastavniku na mail. Nakon dobijene saglasnosti student može pristupiti odbrani rada uz prezentaciju u trajanju do 10 minuta.
 • Prezentovanje radova poslednja dva časa u semestru

Spisak tema za seminarski rad:

 1. Nacionalna bezbednost Republike Srbije
 2. Menadžment kriza i katastrofa u EU
 3. Korporativni rizici i bezbednost
 4. Krizni menadžment javne uprave
 5. Upravljanje kritičnom infrastrukturom
 6. Psihološki aspekti prirodnih katastrofa
 7. Psihološki aspekti tehnoloških katastrofa
 8. Psihološka pomoć za vreme i nakon krize
 9. Krizni aspekti serijskih zločina (serijska ubistva, masovna ubistva; podmetanje požara, vandalizam, huliganizam)
 10. Tehničko-tehnološke i prirodne opasnosti savremene civilizacije
 11. Finansijsko-privredne krize i organizovani kriminal
 12. Institucije kriznog upravljanja
 13. Uloga nevladinih organizacija u strukturi kriznog upravljanja

 


 

PLAN I PROGRAM

 1. Pojam i obeležja poslovne krize 16.03.2018.
 2. Simptomi i uzroci krize 23.03.2018.
 3. Prvi kolokvijum 30.03.2018.
 4. Koncept kriznog menadžmenta 13.04.2018.
 5. Faze kriznog menadžmenta 04.05.2018.
 6. Alati kriznog menadžmenta 11.05.2018.
 7. Organizacioni aspekti kriznog menadžmenta 18.05.2018.
 8. Drugi kolokvijum 25.05.2018.
 9. Odbrana seminarskih radova 01.06.2018.

 

REZULTATI PROVERA ZNANJA

 

PREGLED PREDISPITNIH OBAVEZA  na dan 01. jun 2018. možete pogledati ovde.

**Ukoliko student smatra da postoje izvesne nepravilnosti koje se odnose na broj poena koje nose domaći zadaci potrebno je da pročita napomenu na kraju liste i javi se predmetnom nastavniku na mail.

 

 


 

LITERATURA 

 1. Sučević Danko (2010) Krizni menadžment. Vodič kroz planiranje, prevenciju i oporavak, Lider, Zagreb
 2. Kešetović Želimir (2008) Krizni menadžment. Udžbenik, Fakultet bezbednosti, Beograd