vts336

Hidraulika i pneumatika

 

Predmetni nastavnik: Veselin Mulić inž. spec.OBAVEŠTENJA

  
Oktobarski ispitni rok:
21.09.2010. - Pismeni deo ispita
22.09.2010. - Rezultati ispita (sreda)
27.09.2010. - Usmeni deo ispita (ponedeljak)


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Spisak tema seminarskog i kolokvijuma (22.03.2011.) 

Zadaci i pitanja za ispit (jun, 2010.)

Zadaci sa ispita održanog u septembarskom ispitnom roku školske 2009/10. godine

Zadaci sa ispita održanog u oktobarskom ispitnom roku školske 2009/10. godine 


REZULTATI PROVERE ZNANJA

 

Hidrauluka i pneumatika - Rezultati pismenog dela ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2013/2014. godine (09.06.2014.) PDF

Hidrauluka i pneumatika - Rezultati pismenog dela ispita održanog u junskom ispitnom roku školske 2010/2011. godine (20.06.2011.) PDF