vts336

Ispitivanje materijala i konstrukcija

thesis statements for high school research papers Predmetni nastavnik: mr Ljubica Lazić-Vulićević

thesis format manual Saradnik u nastavi: Nema

essay zitieren Fond časova: 3+3

here Položen ispit donosi ESPB bodova: 6

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=thesis-statement-about-obesity-in-america Vrsta predmeta: IZBORNI

follow link  


Obaveštenja

source url Nema obaveštenja. 

etsu thesis guide  


Predispitne obaveze studenata 

  • Aktivno učešće u nastavnom procesu: do 10 poena
  • Seminarski rad: do 30 poena
  • Kolokvijum: do 30 poena 

here  


Literatura

  1. Majstorović, A. i Đukić, V., Ispitivanje mašinskih materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  2. Molnar, R., Tehnički materijali (praktikum sa radnom sveskom), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2008.
  3. Stojadinović, S. i Ljevar, A., Poznavanje materijala, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
  4. Manojlović, B. M., Mašinski materijali 1 i 2, Mašinski fakultet, Beograd, 1983.

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=homework-help-programs&ts=1  


Materijal za preuzimanje

go here  


Rezultati provera znanja

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-topics-health-care&id=3  

enter Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati ispita održanog u januarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine (13.02.2017.) XLS

see url Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati drugog kolokvijuma (06.02.2017.) XLS

source url Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati prvog kolokvijuma (30.11.2016.) XLS


Ostalo

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=dwight-d-eisenhower-research-paper