vts336

Ispitivanje materijala i konstrukcija

 

Predmetni nastavnik: mr Ljubica Lazić-Vulićević

Saradnik u nastavi: Nema

Fond časova: 3+3

Položen ispit donosi ESPB bodova: 6

Vrsta predmeta: IZBORNI

 


Obaveštenja

 

Nema obaveštenja. 


Predispitne obaveze studenata 

 

  • Aktivno učešće u nastavnom procesu: do 10 poena
  • Seminarski rad: do 30 poena
  • Kolokvijum: do 30 poena

Literatura

 

  1. Majstorović, A. i Đukić, V., Ispitivanje mašinskih materijala, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  2. Molnar, R., Tehnički materijali (praktikum sa radnom sveskom), Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, 2008.
  3. Stojadinović, S. i Ljevar, A., Poznavanje materijala, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2001.
  4. Manojlović, B. M., Mašinski materijali 1 i 2, Mašinski fakultet, Beograd, 1983.

Materijal za preuzimanje

 


Rezultati provera znanja

 

Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati drugog kolokvijuma (13.02.2018.) XLS

Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati ispita održanog u januarskom ispitnom roku školske 2016/2017. godine (13.02.2017.) XLS

Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati drugog kolokvijuma (06.02.2017.) XLS

Ispitivanje materijala i konstrukcija - Rezultati prvog kolokvijuma (30.11.2016.) XLS


Ostalo