vts336

Klipne i turbo mašine

 

Predmetni nastavnik: spec. Veselin Mulić

 


MATERIJAL ZA PREUZIMANJE

 

Klipne i turbo mašine - Pitanja za usmeni deo ispita (02.02.2015.) PDF

Klipne i turbo mašine - Ispitni zadaci (02.02.2015.) PDF

Spisak tema seminarskog i kolokvijuma (22.03.2011.) 

Zadaci sa ispita održanog u septembarskom ispitnom roku školske 2009/10. godine