vts336

Kotizacija

 

Organizatori su predvideli plaćanje kotizacije u visini od 5.000 RSD za domaće i 50 EUR za učesnike iz inostranstva.