vts336

Rokovi

 

  • Rok za dostavu prijave sa rezimeom:  13. 03. 2017. god. (produžen rok)

  • Rok za dostavu radova u celosti:         03. 04. 2017. god.

  • Rok za informaciju o prihvatanju rada: 10. 04. 2017. god. 

  • Rok za uplatu kotizacije:                       17. 04. 2017. god