vts336

Rokovi

 

  • Rok za dostavu prijave sa rezimeom:     12.03.2018. god.   26.03.2018. god.  

  • Rok za dostavu radova u celosti:            02.04.2018. god.   10.04.2018. god. 

  • Rok za informaciju o prihvatanju rada:  09.04.2018. god.   17.04.2018. god.  

  • Rok za uplatu kotizacije:                       23.04.2018. god