vts336

Tematske oblasti1.  Inovacije - ključni faktor konkurentnosti

2.  Značaj inovativnosti za industrijski razvoj

3.  Inovacioni projekti

4.  Tehnološke inovacije

5.  Eko inovacije

6.  Inovativnost i preduzetništvo

7.  Inovacija i intelektualna svojina

8.  Inovacije i obrazovanje

9.  Inovacije i menadžment  

10. Inovacije i IKT

11. Inovacije i agrobiznis