vts336

Obuka i sertifikacija zavarivača

Obuka i sertifikacija zavarivača

seeing essay annie dillard Obuka zavarivača se vrši prema dokumentima međunarodnog Instituta zavarivanja IAB-089-2003/IIW-452-467-480-481. Sastoji se od teorijske nastave koju izvode inženjeri i praktičnog dela koji izvode visoko obučeni i iskusni instruktori. Obuka zavarivača se vrsi za sva četiri postupka:

  • 111 REL
  • 141 TIG
  • 131/135 MIG/MAG
  • 311 Gasno zavarivanje

go to site

obuka 0obuka 1 obuka 2
obuka 5obuka 3 obuka 4

master degree dissertation Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave po postupcima je prikazan u narednim tabelama:

homework assignment help  

enter site online jobs for students Zavareni spoj

welsh homework help research paper on health care Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

topics for exemplification essays click here REL (111) postupak

secret life of walter mitty essays my self essay in german language FW- ugaoni

http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=research-paper-on-employee-retention-pdf&ge=2 Teorijski Moduli    A+ S (+P)

http://erc.cals.wisc.edu/wp-content/blogs.dir/?sig=write-my-assignment-for-criminology-study&rt=3 20+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

follow Praktični Moduli  E1+E2

https://www.che.utah.edu/~dollychitta/Outline/?app=123-help-me-persuasive-essay&it=4 90+50

http://erc.cals.wisc.edu/wp-content/blogs.dir/?sig=borderline-personality-disorder-research-paper&rt=3 BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

   20+18+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  E1+E2+E3+E4

90+50+75+75

see BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

20+18+7+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  E1+E2+E3+E4+E5+E6

90+50+75+75+75+75

 

enter Zavareni spoj

http://icace.sdsu.edu/sites/default/files/?mie=criminal-investigation-essay-topics&ge=2 Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

essay of american beauty G (311) postupak

apply texas essays topics FW- ugaoni

Teorijski Moduli    A+ S (+P)

20+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

get link BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

20+18+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  G3+ G4

50+ 50

source url BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

20+18+7+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  G3+G4+G5+G6

50+50+ 50+ 50

 

source Zavareni spoj

go to site Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

variables and patterns homework help MIG/MAG (131/135) postupak

essay on play FW- ugaoni

Teorijski Moduli    A+ S (+P)

20+7 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  M1+M2

90+ 90

get link BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

                     20+18+7 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  M1+M2+M3+M4

90+ 90+ 75+ 75

go here BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

                        20+18+7+7 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  M1+M2+M3+M4+M5+M6

90+ 90+ 75+ 75 + 75 + 50

 

source link Zavareni spoj

go site Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

literature review example apa TIG (141) postupak

ksa essay writers FW- ugaoni

Teorijski Moduli    A+ S (+P)

20+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  T1+T2

50+50

diaper disposable email nappies pants paper report research trade BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

20+18+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  T1+T2+T3+T4

50+50+50+50

 

extended essay format BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

20+18+7+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  T1+T2+T3+T4+T5+T6

50+50+50+50+50+50

 

Obuka zavarivača se vrši u laboratoriji Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu, koja raspolaže sa 10 radnih mesta na 90 m2 i kompletom zaštitne opreme (zaštitna maska, rukavice, odelo i cipele) za 20 zavarivača. Nakon završene obuke zavarivači se sertifikuju prema standard EN 287. Prijava na kurs za zavarivanje se može preuzeti ovde.

 

Reference:

  1. 20 zavarivača iz brodogradilišta Begej, Zrenjanin
  2. 20 zavarivača iz brodogradilišta BOMEX 4M, Zrenjanin
  3. 4 zavarivača iz Gradske toplane Zrenjanin i
  4. Zavarivači iz preduzeća u region
  5. Pojedinci

Na narednoj slici je prikazan ukupan broj zavarivačkog osoblja u svetu.

slika1Slika 1. Broj zavarivačkog osoblja u svetu[1]

cvee 026s cvee 027s

cvee 028s[1] European  Welding Federation, www.ewf.be