vts336

Obuka i sertifikacija zavarivača

Obuka i sertifikacija zavarivača

follow site Obuka zavarivača se vrši prema dokumentima međunarodnog Instituta zavarivanja IAB-089-2003/IIW-452-467-480-481. Sastoji se od teorijske nastave koju izvode inženjeri i praktičnog dela koji izvode visoko obučeni i iskusni instruktori. Obuka zavarivača se vrsi za sva četiri postupka:

  • 111 REL
  • 141 TIG
  • 131/135 MIG/MAG
  • 311 Gasno zavarivanje

4th grade science homework help

obuka 0obuka 1 obuka 2
obuka 5obuka 3 obuka 4

best site to buy a book report Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave po postupcima je prikazan u narednim tabelama:

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=essay-on-sports-and-games-with-quotations  

follow site follow site Zavareni spoj

see url thesis paper rules Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

free fonts english essay http://www.ihssbca.org/blog/?edu=environment-essay-pdf REL (111) postupak

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=websites-that-help-with-math-homework&ts=1 see url FW- ugaoni

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-chapters-and-parts&id=3 Teorijski Moduli    A+ S (+P)

source link 20+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

spondylolisthesis video Praktični Moduli  E1+E2

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=mark-twain-prose-essays&id=3 90+50

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=cv-writing-service-leeds&id=3 BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

   20+18+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  E1+E2+E3+E4

90+50+75+75

literature thesis examples BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

20+18+7+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  E1+E2+E3+E4+E5+E6

90+50+75+75+75+75

 

reword thesis statement conclusion Zavareni spoj

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=comparing-contrast-essay-good-topic&id=3 Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

induction and deduction in research methodology G (311) postupak

source site FW- ugaoni

Teorijski Moduli    A+ S (+P)

20+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

follow url BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

20+18+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  G3+ G4

50+ 50

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=how-to-identify-thesis-statement&id=3 BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

20+18+7+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  G3+G4+G5+G6

50+50+ 50+ 50

 

short essay of global warming Zavareni spoj

how to write an essay fast and easy Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

see MIG/MAG (131/135) postupak

go FW- ugaoni

Teorijski Moduli    A+ S (+P)

20+7 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  M1+M2

90+ 90

homogenization thesis definition BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

                     20+18+7 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  M1+M2+M3+M4

90+ 90+ 75+ 75

follow BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

                        20+18+7+7 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  M1+M2+M3+M4+M5+M6

90+ 90+ 75+ 75 + 75 + 50

 

a frightening experience free essay Zavareni spoj

simple thesis statement formula Ukupan broj časova teorijske i praktične nastave za  

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-binding-egham&id=3 TIG (141) postupak

http://www.ihssbca.org/blog/?edu=museum-report-essay FW- ugaoni

Teorijski Moduli    A+ S (+P)

20+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  T1+T2

50+50

go to site BW P- sučeoni spoj ploča

Teorijski Moduli    A+ B+ S (+P)

20+18+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  T1+T2+T3+T4

50+50+50+50

 

describe the roles of atp and nadph in photosynthesis BW T- sučeoni spoj cevi

Teorijski Moduli    A+ B+ C+ S (+P)

20+18+7+5 (+8 Prohrom ili+8 Al)

Praktični Moduli  T1+T2+T3+T4+T5+T6

50+50+50+50+50+50

 

Obuka zavarivača se vrši u laboratoriji Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu, koja raspolaže sa 10 radnih mesta na 90 m2 i kompletom zaštitne opreme (zaštitna maska, rukavice, odelo i cipele) za 20 zavarivača. Nakon završene obuke zavarivači se sertifikuju prema standard EN 287. Prijava na kurs za zavarivanje se može preuzeti ovde.

 

Reference:

  1. 20 zavarivača iz brodogradilišta Begej, Zrenjanin
  2. 20 zavarivača iz brodogradilišta BOMEX 4M, Zrenjanin
  3. 4 zavarivača iz Gradske toplane Zrenjanin i
  4. Zavarivači iz preduzeća u region
  5. Pojedinci

Na narednoj slici je prikazan ukupan broj zavarivačkog osoblja u svetu.

slika1Slika 1. Broj zavarivačkog osoblja u svetu[1]

cvee 026s cvee 027s

cvee 028s[1] European  Welding Federation, www.ewf.be