vts336

Virtuelno zavarivanje

Naučni radovi

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=review-of-essay-writing-services&ts=1 Naucni rad: UPOTREBA SIMULATORA ZAVARIVANJA CS WAVE U OBUCI ZAVARIVAČA, mozete pogledati ovde
Naucni rad objavljen na 27. Savetovanju ZAVARIVANJE 2012: CS WAVE SIMULATOR ZAVARIVANJA– ANALIZA REZULTATA I NAPREDAK OBUKE, mozete pogledati ovde

Virtuelno zavaraivanje

https://engineering.purdue.edu/~liu396/paper/?id=paper-writing-services-legit&ts=1 http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-introduction-title&id=3 Simulator za zavarivanje

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=bscs-thesis-sample&id=3  

thesis in literature Simulator za zavarivanje C-S Wave, omogućuje jeftiniju, bržu, kvalitetniju, bezbedniju i ekološki prihvatljivu obuku zavarivača REL (111) postupkom, sučeonih i ugaonih spojeva u svim položajima.
Nakon treninga je moguće izršiti analizu rezultata, otkriti greške pri zavarivanju i pratiti napredak obuke.
Preko kontrolnog centra vrši se monitoring zavarivanja u realnom vremenu.
Veština zavarivača se postiže treningom putanje kretanja, razmaka elektrode od predmeta, brzinom zavarivanja i uglom u odnosu na predmet i pravac kretanja.

click

go to link sdc12599s

polyester synthesis in aqueous miniemulsion  

persuasive essay prompts 6th grade

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-ideas-for-management&id=3  

get link

do my essay for me fast  

writing comparative essay


Virtuelno zavarivanje - Flajer

http://www.fcn.unp.edu.ar/fcn/?read=thesis-topics-construction-project-management&id=3 SIMULATOR ZA ZAVARIVANJE

essayer conjugation vz1

go to link CS Wave- Lite – Mobilna verzija

vz2

CS Wave- workbench- Stabilna verzija

vz4

vz5

vz6

Definisanje parametara zavarivanja

vz7

Vodič – Uputstvo za trening

vz8

3D izgled uzorka za zavarivanje