vts336

Virtuelno zavarivanje

Naučni radovi

Naucni rad: UPOTREBA SIMULATORA ZAVARIVANJA CS WAVE U OBUCI ZAVARIVAČA, mozete pogledati ovde
Naucni rad objavljen na 27. Savetovanju ZAVARIVANJE 2012: CS WAVE SIMULATOR ZAVARIVANJA– ANALIZA REZULTATA I NAPREDAK OBUKE, mozete pogledati ovde

Virtuelno zavaraivanje

Simulator za zavarivanje

 

Simulator za zavarivanje C-S Wave, omogućuje jeftiniju, bržu, kvalitetniju, bezbedniju i ekološki prihvatljivu obuku zavarivača REL (111) postupkom, sučeonih i ugaonih spojeva u svim položajima.
Nakon treninga je moguće izršiti analizu rezultata, otkriti greške pri zavarivanju i pratiti napredak obuke.
Preko kontrolnog centra vrši se monitoring zavarivanja u realnom vremenu.
Veština zavarivača se postiže treningom putanje kretanja, razmaka elektrode od predmeta, brzinom zavarivanja i uglom u odnosu na predmet i pravac kretanja.

sdc12599s

 

 

 


Virtuelno zavarivanje - Flajer

SIMULATOR ZA ZAVARIVANJE

vz1

CS Wave- Lite – Mobilna verzija

vz2

CS Wave- workbench- Stabilna verzija

vz4

vz5

vz6

Definisanje parametara zavarivanja

vz7

Vodič – Uputstvo za trening

vz8

3D izgled uzorka za zavarivanje